Bezpieczna energia z odpadów

Już wiemy kto zbuduje spalarnię odpadów w Gdańsku. Konflikt wygrała firma Astaldi

Po dokładnym rozpatrzeniu sąd odrzucił skargę EEW Energy from Waste dotyczącą sporu w postępowaniu na wykonawcę inwestycji jaką jest kontrakt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę i 25-letnią eksploatację spalarni odpadów w Gdańsku. Spór o ten kontrakt trwał aż pół roku.

„Ten wyrok oznacza ostateczne zamknięcie wszelkich procedur przetargowych związanych z wyborem podmiotu, który zaprojektuje, zbuduje, a następnie będzie eksploatował gdańską spalarnię odpadów – poinformowała portal wnp.pl Iwona Bolt, rzecznik Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – komunalnej spółki, będącej inwestorem spalarni.

Dodała, że obecnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich.

– Przeszliśmy już pomyślnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną pierwszego stopnia. Czekamy na decyzję o przyznaniu dofinansowania z NFOŚiGW na realizację projektu, będzie także przesłanką do zakończenia kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – wskazała rzecznik.

– Mamy nadzieję, że kontrola potrwa nie dłużej niż miesiąc. Jednak należy mieć na uwadze, że obie sprawy, tj. decyzja NFOŚiGW oraz decyzja Prezesa UZP są ze sobą powiązane. Liczymy na to, że wszystkie formalności związane z uruchomieniem tego projektu, w tym m.in. umowę z wykonawcą, zamkniemy w pierwszym kwartale tego roku – podkreśliła”.

Cytaty: www.budownictwo.wnp.pl