Bezpieczna energia z odpadów

Kierowcy, którego kraju najbardziej zanieczyszczają środowisko?

Brytyjska firma przygotowała badanie, w którym zmierzono ilość spalin, jaką produkują samochody z 25 krajów Europy. Które miejsce w tym zestawieniu zajmuje Polska?

Produkcja spalin w europejskich miastach to coraz większy problem dla środowiska. Jednym z wielu czynników generujących zanieczyszczenia są samochody. Brytyjska firma Eco-Experts postanowiła bardziej dogłębnie zająć się tym tematem, przeprowadzając badanie dotyczące emisji spalin przez auta w 25 krajach Europy, w tym również Polski.

Dane, które były porównywane dotyczyły odsetka samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi, średni wiek pojazdów, liczba pojazdów na 1000 osób oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza. Dzięki tym informacjom ustalono, że kraj, którego kierowcy najbardziej zanieczyszczają środowisko to Czechy. Średni wiek samochodów w tym państwie wynosi 14 lat – czyli o sześć więcej niż choćby w Wielkiej Brytanii.

Polska nie jest na pierwszym miejscu w tym niechlubnym zestawieniu, jednak nie mamy się też z czego cieszyć, ponieważ zajmujemy drugie miejsce. Dalej plasują się Estonia, Chorwacja i Słowacja.

Najbardziej ekologicznymi kierowcami w Europie okazali się Irlandczycy, Finowie, Szwedzi i Duńczycy.

Na podstawie: www.radiozet.pl