Bezpieczna energia z odpadów

Konferencja: Ile zapłacimy za śmieci w 2013 roku?

O kosztach wywozu śmieci w 2013 roku żywo dyskutuje się w wielu gminach. 30 października w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona właśnie nowej ustawie śmieciowej i związanym z nią kosztom wywozu odpadów komunalnych.

Ustawa o zachowaniu czystości to prawdziwa rewolucja w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. Wiele samorządów podchodzi do niej z dużą obawą. Po pierwsze dlatego, że wiele gmin wiąże nową ustawę z podwyżkami cen za odpady, po drugie ustawa przewiduje kary dla samorządów za nie wywiązywanie się z jej zapisów.

Śmieci w 2013 roku, ile będą kosztować?

W związku ze zmianami jakie niesie ustawa 30 października w Warszawie odbędzie się konferencja pod nazwą „Ile zapłacimy za śmieci w roku 2013? – nowy system gospodarki odpadami komunalnymi”. Podczas konferencji rozstrzygnięta zostanie również XI edycja konkursu „Gmina Fair Play”. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie omówieniu wyników badań przyjazności inwestycyjnej gmin.

>>Szwedzki sposób na śmieci

Druga część konferencji ma być poświęcona tylko i wyłącznie gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Omówione zostaną nie tylko obowiązki i reguły funkcjonowania nowego modelu gospodarowania odpadami, ale również toczyć się będzie dyskusja na temat kontroli i władzy gmin nad odpadami na ich terenie. Najważniejszym tematem konferencji mają być koszty nowej ustawy dla mieszkańców i wysokość opłat za śmieci w 2013 roku.

Głos zabiorą między innymi: ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, przedstawiciele resortu środowiska, oraz specjaliści z zakresu gospodarowania odpadami. W konferencji wezmą również licznie zaproszeni samorządowcy, którzy będą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami na temat gospodarowania odpadami w gminach. O szczegóły konferencji należy pytać pod adresem pr@fairplay.pl

>>Śmieci 2013. Ustawa śmieciowa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego