Bezpieczna energia z odpadów

Ile kosztuje spalarnia odpadów?

W ostatnich latach w wyniku Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” w Polsce powstało 6 nowych spalarni odpadów, z których 5 zostało przekazanych do eksploatacji na przełomie 2015 i 2016 roku, w szóstej obecnie trwa etap rozruchu technologicznego. Do tego czasu w Polsce istniała tylko jedna instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 60 tyś. Mg rocznie. Inwestorzy, którzy w minionych latach zmierzyli się z budową takich inwestycji musieli pokonać problemy związane z brakiem doświadczenia oraz dostępem do informacji niezbędnych do określenia założeń, począwszy od tych niezbędnych na etapie programowania inwestycji, po początek jej eksploatacji.

Koszty funkcjonowania instalacji termicznego przekształcania odpadów w największej mierze zależą od przyjętych w niej rozwiązań technologicznych, jednakże niezależnie od powyższego najważniejszymi kosztami są: koszty serwisów i remontów, zużycia materiałów takich jak: reagenty i części zamienne, wynagrodzenia, podatki i ubezpieczenia.

Wg. danych Banku Światowego opublikowanych w 2000 roku założono, że roczne koszty utrzymania części budowlanej instalacji odzysku energii z odpadów kształtują sią na poziomie ok. 1%, natomiast części technologicznej ok. 2,5% nakładów inwestycyjnych. Jednak bardziej aktualne dane (które możemy znaleźć w raporcie Deutche Gesellschaft fur Zausammenarbeit) przybliżają nam bardziej konkretne kwoty. Według nich koszty operacyjne spalarni odpadów w krajach Unii Europejskiej wynoszą 180 EUR na 1 MG przekształconych odpadów. W krajach wschodzących, gdzie funkcjonuje głownie jedna linia spalania paliwa oraz posiadają podstawowe wyposażenie, koszty kształtują się w przedziale od 20 do 35 EUR na 1 tonę.

Na XIV Międzynarodowej Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów Pani Izabela Miękus reprezentująca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „LECH” sp. z.o.o. w Białymstoku mówiła, że na podstawie jej doświadczeń z funkcjonowania instalacji w Białymstoku, bardziej zasadne jest kierowanie się szacunkiem przedstawionym w opracowaniu Inicjatywy Jaspers3, w którym wskazano przedział od 40 do 80 EUR za Mg. Autorzy tego opracowania przedstawiają strukturę głównych kosztów spalarni w następujący sposób:

  • utrzymanie techniczne instalacji – ok. 25%
  • wynagrodzenia – 20%
  • gospodarka pozostałościami poprocesowymi – 15%
  • zużycie materiałów – 10%

 

Z powyższego zestawienia wynika, że koszty stałe niezależnie od przyjętych i spalonych odpadów stanowią co najmniej połowę kosztów instalacji Waste to Energy. Koszty zmienne zależą od wybranego systemu oczyszczania spalin oraz sposobu postępowania z odpadami poprocesowymi.