Bezpieczna energia z odpadów

W Krakowie ruszyła sortownia niesegregowanych odpadów komunalnych

Otwarta w miniony czwartek krakowska sortownia niesegregowanych odpadów jest największym i jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce. Kosztowała 51 mln zł.

Trzy poziomy hali

 

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Henryk Kultys informował, że zadaniem nowootwartego obiektu jest wyodrębnienie z dostarczonej masy nieposortowanych śmieci jak największej ilości nieczystości, które będą nadawały się do ponownego wykorzystania. Pozostała część, która nie będzie nadawała się do odzysku w wyniku spalania będzie przetwarzana na paliwo alternatywne, wykorzystywane w lokalnych cementowniach.
Nowoczesna hala, w której przetwarzane są śmieci została zbudowana ze stali. Ma powierzchnię ok. 4 tys. metrów kwadratowych. Na trzech poziomach hali znajduje się w automatyczna instalacja do sortowania odpadów komunalnych. Znajduje się w niej 250 maszyn i urządzeń, od przenośników transportujących czy przesiewaczy, przez separatory optyczne i balistyczne do metali zależnych i niezależnych.
Dzięki stosowanej w sortowni technologii, zakład może przetwarzać nawet 100 tys. ton rocznie zmieszanych odpadów i 50 tys. ton rocznie odpadów zebranych selektywnie. Całość zapewnia bezpieczeństwo ludzi, a także pomaga w ochronie środowiska.

Sortownia już jest, wkrótce będzie spalarnia

 

Inwestycja w sortownię kosztowała 51 mln zł. Część hali wybudowano dzięki wsparciu funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Infrasktruktura i Środowisko, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.
Uruchomiony w czwartek zakład jest cżęścią Centrum Ekologicznego Barycz w Krakowie. W jego skład wchodzą instalacje do gospodarowania odpadami. Wszystko są ze sobą połączone. Są to instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kompostownia, instalacja do pozyskiwania i produkcji energii elektrycznej z biogazu, a także ścieżka ekologiczna.
Zapowiadane na przyszły rok otwarcie spalarni śmieci w Krakowie ma być ostatnim elementem miejscowego systemu gospodarki odpadami.
Na podstawie: Finanse.wp.pl