Bezpieczna energia z odpadów

Mazowsze: gminy nie kontrolują firm odbierających śmieci

Ani jedna z kontrolowanych przez wojewodę mazowieckich gmin nie wywiązała się z umów i nie sprawdziła firm odbierających odpady komunalne. Niewykluczone, że część śmieci trafiała poza region.

Bezkarny proces

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski na poniedziałkowej konferencji prasowej nie ukrywał, że ustawa śmieciowa nie przewiduje sankcji w wypadku nieprzeprowadzania przez poszczególne samorządy kontroli firm wywożących odpady. W wypowiedzi udzielonej dziennikarzom serwisu Tvnwarszawa.pl wyraził swój niepokój brakiem takich sankcji.
Jak przyznał, minister środowiska miał otrzymać od niego i Wojewódzkiego Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska Adama Ludwikowskiego rekomendację sankcjonowania firm nie wywiązujących się z przepisów. Kolejnym pomysłem jest utworzenie rocznego harmonogramu kontroli, które gminy miałyby konsultować z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Przygotowują nowelizację

Resort środowiska wytyczył specjalną grupę ekspertów, której przewodzi Andrzej Kraszewski. Do czerwca mają w ten sposób zostać wypracowane propozycje zmian w ustawie śmieciowej. Adam Ludwikowski, który także uczestniczył w konferencji przewiduje, że nowelizacja przepisów mogłaby wejść w życie z początkiem 2015 roku.
Kontrola przeprowadzana przez Wojewódzki Mazowiecki Inspektorat Ochrony Środowiska, trwająca od lipca do października ub.r. dotyczyła 32 samorządów, a to 10 proc. wszystkich gmin na terenie województwa.

Więcej odpadów

Inspektor przekazał dziennikarzom, że trzeci kwartał minionego roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. to wzrost masy odpadów zebranych w gminach (o 13 proc.) i dwukrotny wzrost masy odpadów segregowanych. Kolejne statystyki dowodzą, że istniejące instalacje przetwarzania odpadów komunalnych są rozbudowywane i modernizowane. Zmniejsza się też liczba istniejących wysypisk śmieci.
Wśród problemów pojawiają się natomiast terminy, a także rzetelność składanych przez gminy sprawozdań z realizacji prowadzonej gospodarki śmieciowej. Co istotne, nie wszystkie gminy otworzyły tzw. punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odnotowany jest też przypadek gminy, która nie zorganizowała przetargu na odbiór i zagospodarowywanie śmieci. Dotyczy to gminy Jednorożec. Inspekcja środowiska ukarała samorząd, zaś ta odwołała się od postanowienia, argumentując, że funkcjonujący na jej terenie system śmieciowy jest zgodny z wymogami ustawy.
Na podstawie: Tvnwarszawa.pl