Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia odpadów medycznych na HIV, AIDS

INTERNATIONAL CONSULTANT-TECHNICZNA farmaceutycznych Spalarnia odpadów medycznych na HIV / AIDS

Lokalizacja: Katmandu, NEPAL Termin aplikacji: 10-wrz-12 Dodatkowa Kategoria HIV / AIDS Rodzaj umowy: Umowa indywidualna Poziom postu: Międzynarodowe Języki Consultant Wymagane:

Angielski Data rozpoczęcia:

(Data, kiedy wybrany kandydat ma rozpocząć) 25-wrzesień-2012

Czas trwania zamówienia początkowego: 15 w dni robocze w okresie od 25 września 2012 – 15 października 2012 przewidywany czas trwania zadania: październik 2012

Tło

UNDP jest okresowe PR dla kilku GFATM HIV dotacji w Nepalu (Round and Round 2 7) i został przekazanie szeregu obowiązków MoHP podmiotów krajowych, w ciągu ostatnich dwóch lat. Pharmaceutical zarządzanie odpadami jest kluczowym elementem niedawno opracowany i zatwierdzony Plan Zapewnienia Jakości (QAP).Nie było farmaceutyczny Spalarnia odpadów dostępne w kraju i konieczność prawidłowego usuwania odpadów farmaceutycznych została wyrażona przez wszystkich partnerów w farmaceutycznym łańcuchu dostaw, a szczególnie MoHP (Ministerstwo Zdrowia i Ludności) DDA (Department of Drug Administration), NCSAC i LMD.

Przyczyniając na jakość interwencji GF w ogóle, a do jakości produktów farmaceutycznych w łańcuchu dostaw, w celu zapewnienia, że odpady nie wykonuje farmaceutyczny ponowne wprowadzenie łańcucha dostaw oraz jest usuwany poprawnie iz szacunkiem dla środowiska.

W tej chwili nie jest nagromadzenie odpadów farmaceutycznych, a leczenie odbywa się na podstawie każdego przypadku. QAP zawiera postanowienie zebrać tylną dziennik farmaceutycznej odpadów i rozporządzania nim stopniowo. Dalej nie będzie system regularnego gromadzenia i usuwania odpadów farmaceutycznych

Pobieranie i instalacja pieca pozwoli na prawidłowe utylizacja odpadów i SPO oraz kosztów modelu pozwoli na finansowo zrównoważonego systemu dla tej dyspozycji.

Obowiązków i odpowiedzialności

Aby pomóc Nepal Ministerstwa Zdrowia i populacji (MoHP) LMD (Logistics Management Division) i NCASC (National Center for AIDS i STD Control) z rozwojem procedur oraz kosztorysowania modelem dla funkcjonowania spalarni odpadów farmaceutycznych.

Będzie się to odbywać na podstawie specyfiki i wymagań spalarni mają być zainstalowane, krajowymi przepisami ochrony środowiska i wymogów administracyjnych w MoH. Model kosztów będzie oparty na plusa zwrotu kosztów.

 

Zainteresowane osoby mogą pobrać szczegółowe SIWZ (załącznik I) i ogólnego stanu umowie usług poszczególnych wykonawców (załącznik II) ze strony internetowej UNDP:

http://www.undp.org.np/announcements

 

Uwaga: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail, jeśli napotykają problem z zastosowaniem online:

procurement.np @ undp.org

Kompetencje

 • Znajomość procesu spalania farmaceutyków.
 • Wiedza farmaceutycznych systemów zapewnienia jakości i systemów do produktów farmaceutycznych jest atutem.
 • Doświadczenie w pracy z Global programów funduszy i systemu ONZ jest zaletą.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Znajomość Nepali lub Hindi jest zaletą.

Wymagane umiejętności i doświadczenie

Wykształcenie:

 • Co najmniej tytuł magistra w zarządzaniu dostawami lub ekwiwalentu.

Doświadczenie:

 • Co najmniej 5 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i farmaceutycznego łańcucha dostaw zagadnień związanych zarówno na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Poradnik dla Finansowego wniosku:

Oferta finansowa będzie określać dzienną opłatę, koszty podróży i diety dzienne cytowany w odrębne pozycje. Płatności dokonywane są do indywidualnych konsultantem dostarczyć wszystkich wyjść wymienionych w SIWZ.

 

Podróży:

Wszystkie przewidywane koszty podróży muszą być zawarte w propozycji finansowania. Obejmuje to wszystkie przyłączenia stanowisku. W ogóle, UNDP nie ponosi kosztów podróży przewyższających te biletu w klasie ekonomicznej. Gdyby IC chcą podróżować na wyższej klasy on / ona powinna zrobić przy użyciu własnych zasobów.

W przypadku nieprzewidzianego podróży, kosztów podróży, w tym bilety, noclegi i terminal wydatki powinny być uzgodnione między poszczególnymi jednostki biznesowej i konsultant jednostka przed podróżować i będą zwracane.

 

Ocena:

Poszczególne konsultanci ocenia się według następujących metod:

 

Zbiorcza analiza

 

Podczas stosowania tej metody punktacji ważonej, udzielenie zamówienia należy do indywidualnego konsultanta, którego oferta została oceniona i określane jako:

a) reagują / RoHS / przyjęcia i

b), które otrzymały najwyższą ocenę z góry określony zestaw ważonych kryteriów technicznych i finansowych określonych na zaproszenia.

* Waga Kryteria techniczne, 70%

* Waga Kryteria finansowe, 30%

 

Jedynie kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 49 punktów w ocenie technicznej byłoby uznane za ocenie finansowej.

 

Kryteria Waga techniczna:

 • Kryterium: Edukacja (15%)
 • Kryterium B: Doświadczenie w (30%)
 • Kryterium C: Wymagane kompetencje (10%)
 • Kryterium D: system ONZ oraz Globalny Fundusz Experience (15%)
 • Finansowy: Najniższa oferta finansowa: 30%

Zamówienie zostanie udzielone do technicznie wykwalifikowanego konsultanta, który oferuje najniższą stawkę.

?? Najniższa Offeredâ Licytacja?? odnosi się do najniższej ceny przez oferujący punktacji co najmniej 70% punktów technicznej oceny.

 

Uwaga:

 • Wnioskodawcy z 62 lub więcej lat wymagają pełnego badania lekarskie i oświadczenie o zdolności do pracy, aby angażować się w doradztwie
 • Kandydat musi być niezależny konsultant (Jeśli kandydat jest sprzężony z każdej organizacji, instytucja zatrudniająca kandydata zostaną wyemitowane z zwrotnej Umowy Kredytowej (RLA), aby zwolnić pracownika na doradztwie z UNDP).
 • Ze względu na ogromną liczbę wnioskodawców, jednostka zamówienia skontaktuje się tylko konkurencyjnych wybranego konsultanta.
 • Ten system pozwala na przesyłanie aplikacji tylko jeden plik na jeden wniosek, a my w związku z tym zaleca się przesłać wypełniony formularz P11. Jeżeli wnioskodawca pragnie dołączyć dodatkowe informacje, mogą one być dołączone do formularza P11.

UNDP jest zobowiązana do osiągnięcia różnorodności siły roboczej pod względem płci, narodowości i kultury. Osoby z grup mniejszościowych, grup rdzennej ludności oraz osób niepełnosprawnych są równie zachęcani do zastosowania.Wszystkie wnioski będą traktowane z najwyższą poufnością.

http://unjobs.org/vacancies/1346172296841