Bezpieczna energia z odpadów

Nowa energia dla Tarnowa. Niezagospodarowane odpady mogą się przydać

Władze Tarnowa mają pomysł jak pozbyć się niezagospodarowanych odpadów. W planach jest stworzenie miejskiego klastra, gdzie śmieci będą przetwarzane na energię elektryczną i cieplną. Dzięki takiemu działaniu miasto może zaoszczędzić około 10 mln zł rocznie.

Całą koncepcją realizacji Tarnowskiego Klastra Energii (TKE) zajmują się: Fundacja Poszanowania Energii oraz norweska firma Norsk Energi. Inwestycja finansowana jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów energii w ramach jednego klastra energetycznego.

Głównymi celami projektu są: poprawa jakości powietrza, zmniejszenie wydatków z budżetu miasta na utylizację odpadów i wykorzystanie powstających w mieście odpadów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Takie działanie pozwoli zaoszczędzić nawet 10 mln zł rocznie.

Całe przedsięwzięcie jest eksperymentem, ponieważ takiej idei nie zrealizowano jeszcze w żadnym z Polskich miast. Technologicznie nie jest to nowość, ponieważ podobne rozwiązania istnieją w innych państwach Europy, jednak w naszym kraju będą nowe rozwiązania organizacyjno-prawne.

Najważniejszym założeniem TKE jest stworzenie lokalnego systemu, który pozwoli przetworzyć niezagospodarowanie w recyklingu miejskie odpady na energię elektryczną i cieplną, która byłaby wykorzystywana zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i przez odbiorców indywidualnych.

Osoby biorące udział w realizacji projektu zapowiedzieli, że efekty w postaci modelu funkcjonowania klastra zostaną zaprezentowane w czwartym kwartale tego roku – wtedy też planowana jest rejestracja klastra energii w Ministerstwie Energii.

Na podstawie: www.pb.pl