Bezpieczna energia z odpadów

Nowe przepisy śmieciowe w Warszawie od lutego

Od początku lutego br. w ośmiu warszawskich dzielnicach zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie trwa inwentaryzacja, która pozwoli firmom odbierającym odpady w poszczególnych dzielnicach ustalić ile i jakie pojemniki dostarczyć. Nowe przepisy śmieciowe nie będą jednak obowiązywać od razu we wszystkich dzielnicach.

Nowe przepisy śmieciowe wraz z lutym tego roku nie zostaną wprowadzone we wszystkich dzielnicach i na ten moment obejmą: Pragę-Północ, Pragę-Południe, Rembertów, Wesołą, Wawer, Wilanów, Ursynów i Śródmieście. W sprawie pozostałych toczy się postępowanie w Krajowej Izbie Gospodarczej rozpatrującej odwołania firm od wyników przetargu. Za Śródmieście będzie odpowiadać Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, z obu Prag, Rembertowa, Wesołej i Wawra zajmie się Lekaro, zaś  pozostałych Sita.

KIO czeka na opinie biegłego

W KIO nieznana jest data planowanej rozprawy. Izba do połowy stycznia czeka na opinię biegłego. Jeśli ta nie zapadnie przed lutym, to obowiązujący system pomostowy zostanie przedłużony w tych dzielnicach, w których trwa procedura odwoławcza. Tzw. system pomostowy to połączenie starych i nowych zasad dotyczących gospodarowania odpadami w gminie, w Warszawie został wprowadzony w chwili gdy nie udało się wdrożyć nowych przepisów.
Obecnie przedsiębiorstwa, które wygrały swoje przetargi i będą odpowiedzialne za gospodarkę odpadami składają wizyty właścicielom nieruchomości, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Ma to pomóc w ustaleniu ile i jakie pojemniki należy dostarczyć do konkretnych posesji. Na podstawie objętości stojących już kubłów określana jest optymalna częstotliwość wywozu nieczystości. Każdy z nowych pojemników jest czipowany, co ma pozwolić na określenie częstotliwości opróżniania, a także kontrolę regularności wizyt poszczególnych pracowników przedsiębiorstw.
Dodatkowo przy obiektach gastronomicznych czy targowiskach pojawią się kontenery na bioodpady.

MPO kończy przygotowania w Śródmieściu

Na posesjach przy domach jednorodzinnych zostanie usytuowany pojemnik na odpady zmieszane i będzie oznaczony czarną naklejką. Zostaną też przekazane worki do segregacji śmieci – kolor czerwony na odpady segregowane i suche, zielony na szkło opakowaniowe. Prezes MPO zapewnia, że firma do końca minionego roku zinwentaryzowano całe Śródmieście, zaś w najbliższym miesiącu zostanie wystawionych ok. 15 tys. pojemników na śmieci.
Prezes MPO jeszcze w tym roku planowane jest zakończenie inwestycji w sortownię odpadów, która będzie mogła przepuszczać do 30 tys. ton rocznie. Dodatkowo MPO posiada też instalacje: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, gdzie rozdziela się frakcje na przeznaczoną do odzysku energetycznego, a także biologiczną, z której odpady trafiają później do kompostowni.

Ambitne plany Lekaro

Z kolei Lekaro, które obsłuży pięć dzielnic zapewnia, że w pięciu dzielnicach przedsiębiorstwo wystawi ponad 60 tys. pojemników na odpady. Kubły trafią na posesje na podstawie odpowiedzi udzielonych ankieterom, a także własnych szacunków firmy. Ankieterzy skontaktują się też z zarządami domów wielorodzinnych.
Lekaro w najbliższym czasie chce też zmodernizować zakład przetwarzania odpadów komunalnych  i zakup nowych śmieciarek. Firma posiada zakład mechaniczno-biologiczny pod Wawrem, który może przetworzyć 300 tys. ton śmieci rocznie.
Na podstawie: Warszawa.gazeta.pl