Bezpieczna energia z odpadów

Nowe sposoby na odpady plastikowe

Unia Europejska pilnie poszukuje nowych rozwiązań problemu odpadów. Urzędnicy w Brukseli dyskutują o nałożeniu kaucji na butelki PET oraz opłat za tak zwane zrywki. Wszystko żeby zwiększyć poziom recyklingu śmieci. Skąd nowe pomysł Unii? To odpowiedź na zwiększający się problem odpadów z tworzyw sztucznych. A konkretnie na bardzo szybkie tempo ich przyrostu. Coraz więcej konsumujemy, a co za tym idzie przybywa plastikowych odpadów w naszym otoczeniu.  Równocześnie ze zwiększeniem liczby śmieci z tworzyw rośnie problem ich utylizacji i unieszkodliwiania.

Odpady do odzysku

Sęk w tym, że wiele państw UE już teraz nie radzi sobie z obowiązującymi normami, a co tutaj dopiero mówić o zwiększeniu poziomu tego rygoru. Dlatego Komisja sięga po nowe pomysły, czyli wprowadzenie kaucji, tak jak w przypadku szklanych opakowań, na opakowania plastikowe. Dodatkowo pomysłodawcy chcieliby opłat za tzw. zrywki.

Pomysły te trafiły do tzw. zielonej księgi. Bruksela jeszcze bardziej nowym dokumentem wzmocniła przekaz zgodnie, z
którym kraje członkowskie wzywane są do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. A to oznacza, że najpierw należy położyć maksymalny nacisk na odzysk surowców wtórnych i recykling, a dopiero w następnej kolejności stosować utylizację w spalarniach czy na składowiskach.

Na podstawie Rzeczpospolita