Bezpieczna energia z odpadów

Nowoczesna spalarnia powstanie w województwie lubuskim?

Lubuski Długoszyn wkrótce może doczekać się rozpoczęcia budowy nowoczesnej spalarni odpadów. W minionym roku gmina sprzedała 75-arową działkę, która ma być przeznaczona na tę inwestycję.

Gdy inwestycja zostanie sfinalizowana, będzie to jedyna funkcjonująca w województwie spalarnia odpadów. Działka została zakupiona tuż przy Zakładzie Utylizacji Odpadów w Długoszynie. Trafiają tu odpady z 15 gmin należących do Celowego Związku Gmin CZG-12. Śmieci po posortowaniu i oddzieleniu tych, które nadają się do powtórnego wykorzystania zostaną spalone.
Powstała w procesie energia ma posłużyć do celów przemysłowych. Zasili sieć energetyczną i ciepłowniczą. Do miejscowości rocznie ma trafiać 40 tys. ton odpadów. Dotychczas, przez 15 lat większość wypełniała pobliską nieckę, co powodowało stosunkowo szybki przyrost góry odpadów w tym miejscu. Cały proces ma być bezpieczny i w pełni ekologiczny. Gdy spalarnia powstanie mieszkańcy Długoszyna będą mogli zapomnieć o nieprzyjemnych zapachach nękających ich ze strony zakładu CZG-12.
Za realizację inwestycji odpowiada firma Rank Recycling Energy z Legnicy. Pomysłodawcą jest firma kanadyjska.