Bezpieczna energia z odpadów

W Olsztynie ruszą kolejne inwestycje w elektrociepłownię?

Na początku miesiąca w siedzibie olsztyńskiej spółki MPEC odbyło się spotkanie Olsztyńskiej Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa. Przedmiotem spotkania była prezentacja aktualnego stanu projektu zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Już niedługo zainwestują w olsztyńską elektrociepłownię.

Udział w spotkaniu wzięli członkowie Rady, a więc prezesi olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele UWM, dyrektorzy zakładów lokali i budynków komunalnych, a także zarządcy i administratorzy nieruchomości. Gościem spotkania był tez prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i Pełnomocnik Prezydenta do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej – Karol Więckowski.
Uczestniczący w spotkaniu mogli zapoznać się z bieżącym zaawansowaniem prac związanych z realizacją projektu. W konsekwencji trwającego dialogu konkurencyjnego ułożono najważniejsze założenia określające docelowe techniczne rozwiązania. Przy ul. Lubelskiej w Olsztynie ma powstać nowa elektrociepłownia opalana paliwem alternatywnym, które zostanie wytworzone z odpadów komunalnych dostarczanych przez olsztyński ZGOK. Nowa inwestycja ma także wykorzystywać paliwo odpadowe pozyskiwane z pozostałych instalacji utylizacji odpadów komunalnych w całym regionie.
Jak tłumaczy MPEC w Olsztynie nowe źródło ma zaopatrywać w ciepło miasto Olsztyn, ma być nowoczesną instalacją do termicznego unieszkodliwiania paliwa, wytwarzanego ze śmieci. To odpowiedź na potrzeby Olsztyna – uzupełnienie deficytu ciepła, a także domknięcie procesu unieszkodliwiania odpadów poprzez wyeliminowanie ich składowania na wysypiskach.
Wkrótce modernizacji ma zostać poddać Ciepłownia Kortowo, która wiąż będzie pełniła ważną rolę w systemie ciepłowniczym miasta. Całość inwestycji może wynieść nawet 400 mln zł, harmonogram zaś zakłada realizację przedsięwzięcia do 2020 roku. Niedługo wyłoniony ma zostać Partner Prywatny, który wraz z MPEC utworzy spółkę celową odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. Wysoce prawdopodobne jest, że do utworzonej spółki PPP przystąpią Polskie Inwestycje Rozwojowe SA.