Bezpieczna energia z odpadów

Porozmawiajmy o ochronie środowiska!

Degradacja środowiska i ciągłe zmiany klimatu to dziś wielkie zagrożenia dla Świata. Rozwiązanie problemów związanych z zagospodarowaniem przy jednoczesnej dywersyfikacji źródeł energii to z kolei wyzwanie dzisiejszego Świata. Potencjał energetyczny i umiejętny wybór źródeł energii. Bioodpady – ich potencjał i zagospodarowanie. Tematy związane z instalacjami oczyszczania ścieków oraz inne zagadnienia środowiskowe w gospodarce wodno-ściekowej.

Te oraz pokrewne istotne tematy związane z ochroną środowiska, podanej w formie Międzynarodowego Kongresu Envicon odbędą się już po raz 24, w dniach 19-20.10 w Poznaniu.

Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń obejmujących zagadnienia branży ochrony środowiska. Od lat  gromadzi ekspertów, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw komunalnych działających w tym obszarze oraz organizacje branżowe. Kongres swoją uwagę przykuwać będzie obecnością silnej reprezentacji świata nauki, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Tegoroczna edycja Kongresu potrwa dwa dni, w trakcie których będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych skupionych w dwóch wiodących blokach tematycznych: woda i odpady.

Ważnym aspektem Kongresu, poza wskazywaniem nowych kierunków rozwoju branży, będzie cześć poświęcona biznesowi, podkreślając znaczenie relacji biznesowych w gospodarce komunalnej, wskazując kierunki rozwoju oraz możliwe do wprowadzenia modele biznesowe i rozwiązania, na których skorzystają uczestnicy rynku, samorządy i mieszkańcy.

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących Kongresu oraz do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Przydatne linki:

http://envicon.abrys.pl/ oraz https://www.facebook.com/envicon.abrys/