Bezpieczna energia z odpadów

Powstanie centralna baza informacji o odpadach?

W Polsce ma powstać jedna scentralizowana baza informacji o odpadach. Ma ukrócić biurokrację i stworzyć system kontroli odpadów bardzie przejrzystym. 

Do bazy informacji o odpadach będą trafiać wszystkie informacje na temat śmieci wytwarzanych przez przedsiębiorców, odpadów medycznych i niebezpiecznych. Deklaracje o wytworzonych odpadach będzie się składało tylko raz w roku. Skończy się biurokracja polegająca na noszeniu setek oświadczeń i dokumentów do wielu różnych instytucji.

Według urzędników z ministerstwa środowiska nowy system i towarzyszące mu przepisy pozwolą na lepszą kontrolę nad odpadami, a poza tym ułatwią życie przedsiębiorcom. Poza tym baza ma zapobiegać nielegalnemu składowaniu np. odpadów medycznych. O tym, że obecny system nie zapobiega tego typu patologicznym sytuacjom, mogą choćby świadczyć coraz liczniejsze w ostatnich miesiącach doniesienia medialne. Tylko w zeszłym tygodniu koło Wąbrzeźna znowu znaleziono odpady medyczne wyrzucone do lasu. Sprawę badają inspekcja sanitarna, GIOŚ. Jest podejrzenie skażenia gleby w okolicach tego miejsca.

 

>>Znowu odpady medyczne na nielegalnym składowisku

 

Z jednej strony przepisy mają uszczelnić system kontroli nad odpadami, a z drugiej baza odpadów ma ułatwić życie przedsiębiorcom. – W tej chwili powstał przepis, na podstawie którego powstaje jedna baza danych o odpadach, a przedsiębiorcy będą raz na rok składać do jednego miejsca sprawozdanie ze wszystkich możliwych odpadów, których są wytwórcami. To będzie bardzo poważne uproszczenie, poza tym mamy nadzieję, że w ten sposób ten system zostanie upowszechniony – powiedział w Sejmie podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Woźniak. Co ważniejsze ustawa zakłada, że w obiegu informacji będą mogły być używane dokumenty elektroniczne.