Bezpieczna energia z odpadów

Poznański GOAP ogłosi nowy przetarg na wywóz śmieci

FB Serwis do 29 listopada miał czas na udokumentowanie nieścisłości przetargowych. Te nie usatysfakcjonowały GOAP-u. W wyniku zamieszania przetarg na obsługę sześciu sektorów w Poznaniu może zostać rozpisany ponownie.

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej unieważnił wygrany przez hiszpańską firmę FB Serwis przetarg na odbiór śmieci z sześciu sektorów w Poznaniu i wkrótce zamierza ogłosić nowy. Przegrana firma także zamierza stanąć do walki o kontakt.

Przetarg będzie unieważniony

Poznaniacy wciąż nie wiedzą jaka firma będzie odpowiedzialna za wywóz nieczystości z miasta. Mimo wygranej FB Serwis w przetargu, i to już we wrześniu tego roku GOAP nie podpisał stosownej umowy. To wynik zakwestionowania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jakości bazy FB Serwis przy ul. Wieruszowskiej. Według instytucji nie spełnia ona wymagań określonych przez ministra środowiska.
FB Serwis do 29 listopada br. miał czas, by odwołać się od postanowień WIOŚ i złożyć uzupełnienie tzw. wykazu baz magazynowo-transportowych. Komisja przetargowa nie była jednak usatysfakcjonowana argumentacją firmy i rekomendowała GOAP wykluczenie Hiszpanów z postępowania.
W takiej sytuacji związek międzygminny miał prawo do ponownego przeglądu złożonych ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty spośród wcześniej złożonych. W wyniku ponownego przeglądu na Piątkowie śmieci wywoziłaby firma PUK Artur Zys, w pozostałych pięciu sektorach (Rataj, Wilda, Stare Miasto, Grunwald i Jeżyce) – konsorcjum Remondis. W przypadku obu firm ceny przez nie oferowane przekraczają możliwości GOAP-u, dlatego przetarg będzie unieważniony.

10 dni na unieważnienie

Na odwołanie od tej decyzji Hiszpanie mają nieco ponad tydzień. Jeśli tego nie uczynią, zostanie ogłoszony kolejny przetarg, nie wiadomo jeszcze czy decyzja o odwołaniu zostanie faktycznie podjęta. To szansa dla mniejszych, lokalnych firm, które mogą raz jeszcze zawalczyć o kontrakty, by w konsekwencji ewentualnej wygranej utrzymać się na rynku.
Do przetargu staną nie tylko Remondis jak i PUK Artur Zys, ale taże FB Serwis, który oferuje zdecydowanie korzystniejsze ceny.
FB Serwis złożyło właśnie deklarację posiadania dwóch kolejnych baz, które pozwolą na obsługę Poznania w okresie przejściowym, a także w późniejszych terminach. Bo jak uważają przedstawiciele firmy i w tym wypadku propozycja będzie konkurencyjna cenowo.
Tymczasowe, obowiązujące obecnie umowy podpisane z Remondisem i firmami znajdującymi się z nim w konsorcjum tracą ważność z końcem roku.
Na podstawie: Poznan.gazeta.pl