Bezpieczna energia z odpadów

Rafako i Budimex budują elektrociepłownię i spalarnię w Wilnie

Rafako oraz konsorcjum z wiodącym udziałem Budimeksu mają rozpocząć pracę nad budową dwóch inwestycji w Wilnie. Mają być to blok kogeneracyjny na biopaliwo i spalarnia odpadów. Kontrakt podpisano 29 września 2016 roku.

Firma Rafako ma za zadanie wybudować blok kogeneracyjny opalany biopaliwem. W jego skład mają wchodzić kotły ze złożem fluidalnym oraz instalacja składowania i podawania biopaliwa. Wartość umowy wynosi 149,65 mln euro netto. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 32 miesięcy.

Obiekt powstaje zgodnie z planem budowy elektrociepłownie w Wilnie, w której skład wchodzi również spalarnia odpadów. Za realizację spalarni odpowiadało konsorcjum z dominującym udziałem Budimeksu. W sumie elektrociepłownia ma mieć ok. 88 MW mocy elektrycznej oraz 227 MW mocy cieplnej.

W skład konsorcjum wchodzą takie firmy jak Steinmüller Babcock Environment (39,26%),  Budimex (48,46 %), UAB Kauno dujotiekio statyka (12,28%). W przypadku Budimexu wartość umowy wynosi 178,26 mln euro i termin to również 32 miesiące.

W tym czasie ma on wybudować spalarnię odpadów, w skład której wchodzą kocioł spalający odpady, turbogeneratory zarówno dla zakresu spalarni (20 MWe), jak i dla bloku na biopaliwo (70 MWe), system oczyszczania spalin i układy wspomagające pracę spalarni. Inwestycja ma również posiadać kocioł rusztowy przystosowany do spalania paliwa alternatywnego (RDF).

Obie firmy nie wykluczają wzajemnej współpracy podczas budowy.