Bezpieczna energia z odpadów

Samorządy mają za dużą dowolność w określaniu cen za wywóz śmieci

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego orzekli w ubiegłym tygodniu, że ustawa regulująca wywóz śmieci musi zawierać górną granicę opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami. Zdaniem sędziów samorządy w tej chwili mają za dużą swobodę w ich określaniu.

Trybunał Konstytucyjny kwestionuje art. 6k, który zezwala gminom na samodzielne określenie metody ustalania opłat za śmieci. Obecnie Sejm ma 18 miesięcy na dostosowanie przepisu do wymogów konstytucyjnych. W tym czasie politycy muszą ustalić jaka może być maksymalna opłata za wywóz śmieci i na jakiej podstawie powinna być obliczana.

Jednocześnie Trybunał nie dopatrzył się niezgodności z konstytucją artykułów 6h i6m, regulujących kwestie konieczności uiszczania opłaty za śmieci oraz składania tzw. deklaracji śmieciowych. Tak samo postąpiono z art. 6l ust. 1, który przekazuje radom gmin ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za śmieci. Postępowanie w pozostałych zaskarżonych zakresach zostało umorzone.
Sędziowie TK nie kwestionowali też idei organizowania przetargów śmieciowych i w tym zakresie postępowanie także zostało umorzone. Postępowanie TK było prowadzone z powodu wniosku Rady Miasta Świdnika, grupy posłów SLD i grupy posłów PiS, w nim wnioskowano, że gminy nie powinny mieć obowiązku organizowania przetargów śmieciowych i powinny mieć moc zlecania zadania w tym zakresie własnym spółkom i zakładom budżetowym. Ich zdaniem obowiązek organizowania przetargów zagrozi funkcjonowaniu spółek gminnych i w perspektywie kolejnych raz spowoduje zmonopolizowanie rynku przez dużych koncernów wywożących śmieci.
Na podstawie: Wiadomosci.onet.pl