Bezpieczna energia z odpadów

Śmieci z Bydgoszczy wciąż wywozi ProNatura

Spółka ProNatura w myśl uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przestała pełnić funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów. Oficjalnym powodem jest niespełnianie wytycznych ministra środowiska w sprawie przepisów dotyczących śmieci.

Firma zamiast przetwarzać i odzyskiwać odpady, przede wszystkim je składuje. ProNatura nie zgadza się z wyrokiem, i dopóki ten się nie uprawomocni będzie pełnić dotychczasową funkcję bez jakiejkolwiek zmiany. W ciągu miesiąca do Naczelnego Sądy Administracyjnego w Warszawie ma trafić oficjalne odwołanie od WSA w Bydgoszczy.
To pokłosie sprawy z początku kwietnia, kiedy WSA w wyniku skargi złożonej przez prywatną firmę Remondis stwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą zarządza miejska spółka ProNatura nie może w dalszym ciągu pełnić dotychczasowej funkcji.

Obecnie nic się nie zmienia

Grażyna Ciemniak, zastępca prezydenta Bydgoszczy zapewnia, że otrzymane pismo wskazuje na to, że wyrok nie jest prawomocny i do czasu gdy to nie nastąpi, spółka ProNatura może prowadzić dotychczasową działalność. – Firmy, odbierające odpady komunalne, na podstawie umów nadal mają obowiązek odbierać te odpady i dostarczać do ProNatury – zapewniała cytowana przez serwis Tvp.pl.
Władze miasta i sama ProNatura nie zgadzają się z uzasadnieniem sądu, twierdząc, że sąd uwzględnił argumenty jedynie jednej ze stron – firmy Remondis, która skierowała sprawę na ścieżkę sądową. ProNatura zapowiada odwołanie w tej sprawie do NSA. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że na przystosowanie się do nowych wymogów mają czas, bo do 2015 roku ma być gotowy nowoczesny Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który będzie odpowiadał wszystkim wymogom ministerialnym.
Zastępca prezydenta Bydgoszczy zapewnia jednocześnie, że w przypadku gdyby ostateczne rozstrzygnięcia okazały się niekorzystne dla miasta, przygotowany jest plan awaryjny.
Na podstawie: Tvp.pl, Portalkujawski.pl