Bezpieczna energia z odpadów

Śmieci w Rudzie Śląskiej. Ruszyły konsultacje społeczne

W Rudzie Śląskiej rozpoczęły się w środę konsultacje społeczne dotyczące nowych zasad odbioru śmieci. Władze miasta chcą m.in. w specjalnej ankiecie zapytać mieszkańców, w jaki sposób samorząd ma ustalić opłatę za wywóz odpadów.

Lokalne konsultacje to efekt zmiany przepisów w tym zakresie. Za niespełna 10 miesięcy wejdą w życie nowe zasady odbierania śmieci. Całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne przejmie samorząd, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do płacenia gminie za ich wywóz.

Wraz z systemem odbierania odpadów zmienią się także zasady naliczania opłaty za ich odbiór. Właśnie ta kwestia jest kluczowym zagadnieniem, które władze Rudy Śląskiej chcą skonsultować z mieszkańcami. W tym celu opracowano ankietę, którą można wypełnić w rudzkim magistracie lub na miejskiej stronie internetowej.

„Przeanalizowaliśmy kilka metod i uznaliśmy, że opłata za wywóz śmieci powinna być obliczana na podstawie ilości osób zamieszkujących w domu lub mieszkaniu. Uważamy, że tak jest najsprawiedliwiej. W trakcie konsultacji społecznych chcemy dowiedzieć się, czy proponowany przez nas sposób obliczania opłaty śmieciowej jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców” – wyjaśniła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Ile będą kosztowały śmieci w 2013 roku?

Obok zaproponowanego przez gminę sposobu obliczania wysokości opłaty śmieciowej istnieją jeszcze trzy inne. Niektóre gminy obliczają ją na podstawie ilości zużytej wody bądź uzależniają od powierzchni mieszkania czy domu. Rady gminy mają też możliwość ustalenia stałej stawki za wywóz śmieci dla gospodarstwa domowego.

Samorządowcy z Rudy Śląskiej podkreślają jednak, że to konkretny mieszkaniec wpływa bezpośrednio na ilość wytworzonych przez siebie odpadów. Stąd też opłata ma być obliczana na podstawie oświadczeń, w których mieszkańcy będą deklarować, ile osób liczy ich gospodarstwo domowe. Informacje te będzie można łatwo zweryfikować z urzędową bazą danych.

Zanim nowe zasady obliczania opłaty śmieciowej zaczną obowiązywać, muszą zatwierdzić je radni. Wyniki konsultacji mogą wpłynąć na ostateczne propozycje zarządu miasta.W trakcie konsultacji mieszkańcy będą mogli też wypowiedzieć się, czy są zadowoleni z obecnego sposobu wywozu śmieci w mieście. Wypowiedzą się ponadto, czy gmina powinna odbierać odpady również od przedsiębiorców, służby zdrowia, szkół itp.

Dla kogo te odpady?

Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości stanowi, że samorządy w drodze przetargu mają wybierać firmę świadczącą usługi na jej terenie. Na wprowadzenie tych rozwiązań władze lokalne mają czas do połowy 2013 r. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbiera od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. Nowe zasady gospodarki odpadami mają doprowadzić m.in. do wyeliminowania dzikich wysypisk.

Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), do którego należy Ruda Śląska i 13 innych miast aglomeracji katowickiej, chce, by należące do niego gminy ustaliły podobne zasady i mechanizmy ustalania opłat za wywóz odpadów oraz przyjęły podobne warunki przetargów na wybór firm śmieciowych.

Jako mechanizm kształtowania opłat większość gmin skupionych w GZM wybierze prawdopodobnie tzw. pogłówne, czyli wyliczy opłatę za wywóz odpadów w przeliczeniu na mieszkańca. Wyjątkiem mogą być Katowice, które przymierzają się do powiązania opłaty za śmieci z wielkością zużycia wody – to charakterystyczne dla miast, gdzie oprócz stałych mieszkańców jest np. wielu studentów.

>>Śmieci 2013 i opłata śmieciowa. Ile będą kosztować odpady w 2013 roku?

Według prognoz w śląskich miastach miesięczna opłata za wywóz śmieci może wynosić od 12 do 18 zł na jednego mieszkańca. To prognoza GZM, oparta na analizie obecnych kosztów i cen usług.(gf, PAP)