Bezpieczna energia z odpadów

SOSEXPO 2014. Dwa dni o gospodarce odpadami

Wystąpienia ekspertów, spotkania z liderami branży utylizacji odpadów komunalnych, kuluarowe dyskusje i debata nad działanie ustawy śmieciowej. Tak w skrócie wyglądały dwa dni III Międzynarodowe Forum SOSEXPO 2014.

 Forum, które odbywało się 5 i 6 lutego w warszawskim PKiN, było okazją do zaprezentowanie najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji  w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W Pałacu Kultury obecni byli przedstawiciele kilkudziesięciu firm z branży. W tym nie zabrakło przedstawicieli firmy Ignitus dostarczającej kompleksowe rozwiązania w zakresie termicznej obróbki odpadów.

 Technika i konferencja

Przy okazji prezentacji technologicznych forum stanowiło platformę spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami  techniki i technologii komunalnej. Dzięki temu udało się stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz przybliżenia najnowszych osiągnięć technologicznych.

W ramach forum goście mogli uczestniczyć w konferencjach, seminariach i warsztaty służących poszerzeniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń w zakresie zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów w kontekście nowej ustawy śmieciowej.

 Ustawa śmieciowa podsumowanie

Sporo emocji wzbudziła sesja poświęcona gospodarce odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013. Czyli funkcjonowaniu nowej ustawy śmieciowej. Główną konkluzją tej sesji było stwierdzenie, że ustawa działa na 3 +. Przy okazji padły sugestie, że nie ma sensu już na starcie wprowadzać kolejnych zmian prawnych.

W konferencji brali udział Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W ramach sesji przygotowanych na SOSEXPO rozmawiano również o praktycznych doświadczeniach wynikających z wdrażania ustawy śmieciowej. Dyskutowano również o doświadczeniach polskich aglomeracji na temat ich roli w osiągnięciu celów wynikających z założeń gospodarki odpadami komunalnymi.

Wielu uczestników zainteresowanych było również sposobami finansowania inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Przy okazji spotkań z przedstawicielami branży technologicznej nie zabrakło tematów, interesujących zwłaszcza reprezentantów samorządu, dotyczących nowoczesnych procesów technologicznych w gospodarce odpadami. Oraz szeroko rozumianej tematyki edukacji ekologicznej.

W tegorocznym Forum SOSEXPO udział ponad 400 osób, co pokazuje, że impreza z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie.