Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia w Gdańsku ruszy w 2021 r. Kto ją zbuduje?

Niewielu chętnych zgłosiło się w przetargu na budowę i eksploatację przez 25 lat spalarni odpadów w Gdańsku. Swoje oferty złożyły: koncern EEW z Niemiec i konsorcjum włosko-francuskie utworzone przez firmy Astaldi, Tiru i Termomeccanica Ecologia.

Wcześniej, zanim doszło do złożenia ofert, inwestor przez kilkanaście miesięcy prowadził dialog techniczny z pięcioma podmiotami. Spośród nich tylko dwóch zdecydowało się na złożenie oferty.

Spalarnia, nazwana Portem Czystej Energii, powstanie w Szadółkach do 2021 r. Umowa z wykonawcą ma być podpisana przed końcem tego roku. Poza Gdańskiem z zakładu będzie korzystać około 40 gmin z Pomorza.

Konsorcja złożyły bardzo dobre oferty, które mieszczą się w zakładanym dla tej inwestycji budżecie – powiedziała podczas wczorajszej konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Spalarnia odpadów to dla miasta kluczowa inwestycja na najbliższe lata. Wraz z kompostownią, na której budowę na dniach ogłoszony zostanie przetarg, spalarnia pozwoli nam domknąć system gospodarki odpadami w Gdańsku – dodała.

Jakie są propozycje cenowe wykonawców?

 

Oba konsorcja oszacowały wykonanie projektu na 10 mln zł. Niemiecki wykonawca za budowę spalarni chce otrzymać ponad 416 mln zł, a Astaldi 454 mln zł. Podobne ceny zaproponowano też za roczną (średnio) obsługę instalacji: w pierwszym przypadku to 31,5 mln, a w drugim – 29,3 mln.

W wyborze oferty największą wagę będzie mieć cena – 75%.

Ceny zaproponowane przez oferentów tak skomentował Michał Dzioba, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku: jak na tak wielką inwestycję obie oferty pod względem wartości są do siebie dość zbliżone, co można interpretować, że zarówno ustalone przez nas kryteria przetargowe, jak i dialog techniczny były zrobione bardzo dobrze.

W gdańskiej spalarni rocznie będzie spalane około 160 tys. ton odpadów. Obecnie są już zgłoszenia na odbiór 138 tys. ton odpadów. Inwestor podkreśla, że niezależnie od tego, czy spali 100 tys., czy 160 tys. ton śmieci, efektywność instalacji będzie równie wysoka.

Finansowanie inwestycji

 

68% środków finansowych na inwestycję będzie pochodzić z budżetu unijnego; 30% to pieniądze z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a 2% pokryje spółka miejska.

Kalendarium

 

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi przed końcem 2017 r. Do końca 2018 r. potrwa etap projektowania. Budowa ma się zakończyć w 2020 r., a jej oddanie do eksploatacji przewidziano na rok 2021. Do 2046 r. zakład będzie obsługiwany przez wybrane w przetargu na projektowanie i budowę konsorcjum.

Wydajność spalarni działających w Polsce

 

W Polsce obecnie działa siedem spalarni odpadów. Ich roczna przepustowość wynosi:

Konin – 94 tys. ton

Białystok – 120 tys. ton

Szczecin – 150 tys. ton

Bydgoszcz – 180 tys. ton

Poznań – 210 tys. ton

Kraków – 220 tys. ton

Warszawa – 300 tys. ton (plan)

Zakład, który powstanie w Gdańsku będzie rocznie przerabiał 160 tys. ton odpadów, a zatem będzie to średnia instalacja tego typu w Polsce.
Źródło: https://inzynieria.com