Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia odpadów wzorem do naśladowania.

Poznań może pochwalić się największym (i najdroższym) systemem gospodarki odpadami, który stawiany jest za wzór do naśladowania dla projektów PPP. Budowana przez 3 lata potężna inwestycja została bardzo dokładnie zaplanowana i przemyślana, dzięki czemu jej wydajność względem odpadów oraz wpływ na ekosystem stoją na bardzo wysokim poziomie.

Jak możemy przeczytać w serwisie PortalSamorzadowy.pl, zanim podjęto decyzję o wyborze partnera prywatnego, dokonano szczegółowych analiz związanych z realizacją, jak również testów rynkowych, mających na celu określenie potencjału rynkowego, opłacalności oraz wymagań miasta w zakresie zarządzania odpadami. Następnie przygotowano model instytucjonalny projektu, przy którego tworzeniu – w charakterze biegłych – udział brali także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

„Doświadczenia z projektu poznańskiego, są obecnie wykorzystywane przez MIiR podczas wsparcia kolejnych dużych, pilotażowych projektów PPP, związanych z ochroną zdrowia i drogami samorządowymi” – powiedział wiceminister Paweł Orłowski. Chodzi o budowę Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu oraz utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego.

Na podstawie: portalsamorzadowy.pl