Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia w Koninie: Umowa na projekt podpisana

Umowa na zaprojektowanie spalarni odpadów komunalnych w Koninie podpisana.

9 stycznia 2013 Erbud S.A. podpisał umowę z ILF Polska na opracowanie dokumentacji projektowej dla spalarni odpadów komunalnych w Koninie. Firma przygotuje projekt wstępny, budowlany i wykonawczy, a także ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

Spalarnia w Koninie będzie przetwarzać 94 000 ton odpadów rocznie. Zakład ma obsługiwać ponad 370 000 osób mieszkających w 33 gminach subregionu konińskiego. Termiczna utylizacja odpadów umożliwi wytworzenie 6,8 MW energii elektrycznej oraz 15,5 MW energii cieplnej. Spalarnia będzie wyposażona w kocioł parowy współpracujący z paleniskiem opalanym odpadami komunalnymi. Przewidywana jest zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego.

 

>>Mapa polskich spalarni odpadów

 

Planowana wartość inwestycji wynosi ponad 360 mln zł. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, obiekt zostanie oddany do użytku do końca 2015 roku.