Bezpieczna energia z odpadów

Spalmy śmieci. Będzie ciepło

Marnujemy śmieci. A moglibyśmy podobnie jak we Francji czy Niemczech produkować energię oraz prąd. Ustawa śmieciowa dała nam nowe możliwości…O problemie zbyt małego wykorzystania odpadów do produkcji energii przypomina serwis Money.pl. Jak wskazuje autor w UE od dawna sprawdza się system recyklingu. Równie dobrze funkcjonuje system spalania śmieci i odzysku z nich energii. Obecna rewolucja śmieciowa i ustawa, która ją zapoczątkowała też powinna sprzyjać uzyskiwaniu energii z odpadów.

Oczywiście dotyczy to sytuacji, której będziemy mieli do czynienia z konsekwentną segregacją i recyklingiem. Do tego należy dodać projekt rozwoju nowoczesnych spalarni, który jest realizowany w większych miastach. Autor artykułu przywołał również głos ekspercki, który podpowiada, że wiele odpadów, które w zasadzie nie nadają się do składowania stanowią świetne paliwo.

Money.pl wskazuje na jeszcze jeden argument przemawiający za pozyskiwanie energii z odpadów, mianowicie fakt, że większość polskich elektrociepłowni jest zasilana nieekologicznym węglem.