Bezpieczna energia z odpadów

Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych. Polskie i niemieckie doświadczenia

Osady ściekowe to organiczno-mineralna materia, która powstaje w procesie oczyszczania ścieków i jest jego nieodłącznym elementem. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie, które zakazuje składowania osadów ściekowych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów pozwalających na unieszkodliwienie ich dużych ilości jest termiczne przekształcanie. Taka metoda przekształcania w specjalnie do tego celu zaprojektowanych instalacjach jest bezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi. Podczas organizowanej przez ABRYS Sp. z o.o. 12. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych, która odbędzie się w dniach 25-27 września 2018 r. w Poznaniu, poznają Państwo polskie oraz niemieckie doświadczenia eksploatatorów.

W sesji zaprezentowane zostaną następujące tematy:

– nowe przepisy w Niemczech dotyczące oczyszczania osadów ściekowych, w tym usuwania fosforu
– termiczne przekształcanie osadów ściekowych a gospodarka o obiegu zamkniętym
– termiczne przekształcanie osadów ściekowych w matrycy ceramicznej kruszywa lekkiego
– efektywność pracy solarnych suszarni osadów w Polsce
– doświadczenia eksploatacyjne z krajowych instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych

Uzupełnieniem sesji będą wystąpienia Partnerów konferencji firm Veolia Water Technologies Sp. z o.o. oraz SEEN Technologie Sp. z o.o., które dostarczają najnowocześniejszą technologię dla branży.

Sesję poprowadzi dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalność naukowa Profesora to inżynieria środowiska, a szczególnie szeroko rozumiana problematyka termicznego przekształcania odpadów. Jest on autorem ponad 220 publikacji naukowych wydanych w Polsce i za granicą oraz absolwentem staży naukowych w spalarniach wielu krajów UE i w USA. Jest opiniodawcą od etapu budowy do etapu eksploatacji 6-ciu polskich spalarni odpadów komunalnych, jak także eksploatowanych od 2007 r. spalarni osadów ściekowych.

Profesor w ramach obrad przedstawi temat dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście termicznego przekształcania.

Podczas konferencji w Poznaniu odbędzie się wyjazd do oczyszczalni ścieków i spalarni osadów Ruhleben w pobliskim Berlinie, aby tam na miejscu skonfrontować nasze osiągnięcia z metodami i kierunkami zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w wiodącym w tym zakresie kraju w UE.

Zachęcamy do udziału i dyskusji w gronie wybitnych ekspertów, eksploatatorów i naukowców na temat suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych. To jedyna taka okazja aby spotkać się z branżą.

Więcej informacji na stronie konferencji oraz bezpośrednio u koordynatora konferencji: Paulina Ziętek, 881 932 976, p.zietek@abrys.pl