Bezpieczna energia z odpadów

Tauron zagospodaruje odpady z bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

Spółka Bioeko z Grupy Turon podpisała właśnie umowę na zagospodarowanie odpadów spalania z nowego bloku o mocy 910 MW, jaki budowany jest w Jaworznie. Umowa dotyczy sprzedaży i zagospodarowania produktów ubocznych spalania oraz odpadów powstających przy okazji odsiarczania spalin w bloku, którego operatorem jest spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

Umowa przewiduje, że Bioeko przejąć ma całą odpowiedzialność za lotne popioły, żużel oraz gips pochodzące z procesu spalania w nowym bloku. W zależności od konkretnego produktu spalania/odsiarczania umowy mają różny czas obowiązywania.

Bioeko poszukuje obecnie partnerów strategicznych do realizacji zobowiązań wynikających z podpisanej mowy. Firma szuka odbiorców produktów, a także zakładów zapewniających ich zagospodarowanie.

Jak mówi prezes zarządu Bioeko, Andrzej Grela: – Zawarta umowa zapewnia naszej spółce długoterminową dostępność surowców będących ubocznymi produktami spalania węgla kamiennego. Produkty spełniające określone parametry fizyko-chemiczne mogą stanowić poszukiwany, atrakcyjny surowiec dla wielu wytwórców. Ponadto dodaje, że: Producenci dysponujący odpowiednią technologią przy zastosowaniu UPS-ów mogą z jednej strony wytworzyć produkt użytkowy i z powodzeniem realizować idę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, wpływając pozytywnie na naturalne środowisko człowieka, z drugiej realizują dochodową produkcję dla klientów końcowych.

Społka Bioeko jest częścią grupy Tauron i specjalizuje się w zagospodarowaniu i odbiorze wszystkich odpadów produkowanych przez podmioty grupy. Firma odbiera uboczne produkty spalania oraz uboczne produkty wydobycia. Jednocześnie Bioeko jest jedynym dostawcą biomasy Tauronu.

źródło:cire.pl