Bezpieczna energia z odpadów

Technologia, projektowanie i budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów

Budowa własnej spalarni odpadów to spora inwestycja, jednak w wielu przypadkach jest ona bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzięki niej firmy mogą naprawdę wiele zaoszczędzić!

W skład instalacji termicznego przekształcania odpadów wchodzi: podajnik odpadów, piec obrotowy z palnikiem olejowym rozpałkowym, automatyczny układ odprowadzania popiołów , dopalacz spalin ( 2 sek. 850 C ) z palnikiem olejowym, kocioł odzyskujący energię cieplną ze spalin i układ oczyszczania spalin.

Każdy rodzaj odpadów determinuje inne rozwiązania techniczne dotyczące transportu i podawania odpadu do komory paleniskowej pieca obrotowego. Mogą to być układy taśmowe, ślimakowe, szufladowe, zwalnianych zapadni, przy pomocy sprężonego powietrza i inne.

Układ oczyszczania spalin zapewnia dopuszczalne emisje w szczególności SO2, NOx, HCL, HF, CO, CO2, TOC . Układ oczyszczania spalin składa się z: automatycznego filtra workowego z teflonowymi workami, chłodnicy spalin, mokrego reaktora kwaśnego, demistera, mokrego reaktora zasadowego oraz filtra ze złożem węgla aktywnego.

Firma ENERGO-SPAW z Poznania buduje instalacje do spalania odpadów o wydajności od ok. 100 kg/h o wartości inwestycji od ok. 4 mln zł netto do wydajności spalania ok. 750 kg/h o wartości inwestycji od ok. 11 mln zł netto.

Wartość inwestycji zależy głównie od ilości spalanych odpadów oraz rodzaju i ilości niepożądanych związków chemicznych powstających w procesie spalania – które oczywiście należy usunąć w układzie oczyszczania spalin.

Koszt inwestycji zależy też od wartości opałowej odpadów, stopnia ich rozdrobnienia, zawartości wody, stopnia zbrylenia itd.

Instalacja ta dedykowana jest dla firm utylizacyjnych zarabiających na utylizacji odpadów i posiadających zezwolenia na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie (patrz Ustawa z dnia 14 12 2112 o odpadach Rozdział 1 Art. od 41 do 48) , ale także dla firm wytwarzających odpady i chcących ich się pozbyć poprzez legalne spalanie u siebie na miejscu – patrz ta sama ustawa Art. 45.

Spalanie odpadów na miejscu ich powstania ma sens, gdyż zwalnia z ich transportu, z opłat za utylizację, przynosi zysk w postaci energii gorącej wody lub pary. Koszty dalszej utylizacji popiołów i niewielkich ilości ścieków są dużo niższe niż odpłatne pozbywanie się odpadów.

Koszty eksploatacyjne spalarni 750 kg/h odpadów bez kosztów osobowych i amortyzacji wynoszą ok. 90 zł/h, a koszty utylizacji które wytwórca odpadów musi ponosić oddając odpady obcej firmie to ok. 400 zł/t.

Przedsiębiorstwo ENERGO-SPAW projektuje i buduje nowoczesne, niskoemisyjne instalacje do spalania odpadów komunalnych, przemysłowych, medycznych, poubojowych i innych.

Jeśli są Państwo zainteresowani budową własnej spalarni odpadów, prosimy o kontakt:

ENERGO-SPAW

tel. 502 615 363

mikulski@energo-spaw.pl

www.termiczneprzeksztalcanieodpadow.pl