Bezpieczna energia z odpadów

Trzy skargi w sprawie budowy bydgoskiej spalarni

Ekolodzy protestują przeciwko licznym uchybieniom proceduralnym w tej sprawie. Decyzję w sprawie pozwolenia na budowę bydgoskiej spalarni zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przeciwko decyzji protestują trzy organy. Tyle skarg wpłynęło do WSA za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego. Skargi złożyły Koło Łowieckie „Leśnik”, Bydgoskie Forum Ekologiczne i Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA. Dwa pierwsze zwracają uwagę na błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie ustawy Prawo budowlane, w związku z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Bydgoskie Forum Ekologiczne zarzuca także liczne błędy proceduralne popełnione w procesie wydawania decyzji w sprawie budowy spalarni śmieci. Skarżąc do WSA, przedstawiciele Forum zauważyli, że ich zdaniem wojewoda Ewa Mes nie przyjrzała się zażaleniom w sprawie pozwolenia wydanego przez prezydenta Bydgoszczy z 11 lipca tego roku. Zdaniem ekologów decyzja została wydana zbyt pochopnie i za szybko. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych nie uzasadniło natomiast skargi.
Cytowany przez bydgoską „Gazetę Wyborczą” Bartłomiej Michałek, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego zauważa, że w tej chwili skargi do końca października zostaną przekazane do WSA w Bydgoszczy. W ciągu trzech kolejnych miesięcy sąd powinien zająć się skargami i ustalić termin rozprawy.
Na podstawie: Bydgoszcz.gazeta.pl