Bezpieczna energia z odpadów

Ustawa śmieciowa 2013: Co czeka mieszkańców?

Ustawa śmieciowa 2013 to nie tylko zmiany dla gmin, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Wiele gmin stara się przekonać mieszkańców, że ustawa śmieciowa ma także dobre strony.

Terminy, opłaty, obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych. Gmina Jerzmanowice-Przeginia przygotowała dla swoich mieszkańców praktycznych przewodnik, mówiący co oznacza dla nich ustawa śmieciowa 2013.

Coraz więcej gmin stara się przygotować, tak jak Jerzmanowice, swoich mieszkańców na ostateczny start ustawy śmieciowej 1 lipca 2013 roku i rozpoczyna akcję informacyjną. Dla tych, którzy takiej akcji jeszcze nie rozpoczęli portal spalarnie odpadów pozwala sobie omówić przewodnik po ustawie śmieciowej dla mieszkańców.

Ustawa śmieciowa 2013. Co może cię czekać drogi mieszkańcu?

Ustawa o utrzymaniu czystości w gminie weszła w życie 1 stycznia 2012. Od tamtego dnia każda gmina otrzymała 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Czyli realizację tzw ustawy śmieciowej.

Co się zmieni dla mieszkańców w kwestii śmieci? Będzie wyglądać to tak: odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę, po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady, czyli opłaca się być eko i po trzecie brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

A jak wraz z ustawą śmieciową zmienią się opłaty? Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Jak będzie wyglądał wywóz odpadów komunalnych? To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

Skrócone kalendarium ustawy śmieciowej

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.

1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.