Bezpieczna energia z odpadów

W Opolu wywóz odpadów tańszy dla rodzin wielodzietnych

Opolscy urzędnicy ogłosili, że wkrótce duże rodziny będą obowiązywały preferencyjne warunki opłat za wywóz odpadów. Piąta, a także kolejne osoby mieszkające w jednym mieszkaniu będą zwolnione z opłat.W Opolu za wywóz nieczystości płaci się od lipca br. 13 zł za osobę w przypadku segregowania odpadów. 20 zł, jeśli o segregację się nie dba. Nowy system proponowany przez opolski ratusz wiąże się z podwyżkami stawek, różnice szczególnie odczułyby duże rodziny. Im większa rodzina, tym wzrasta opłata. Urzędnicy chcąc wyjść mieszkańcom naprzeciw mają wkrótce przedyskutować propozycje dla osób z rodzin wieloosobowych.
– „Od początku wprowadzania zmian zależało nam na tym, by ulżyć takim rodzinom. Wychodziliśmy z założenia, że dzieci, a zwłaszcza te małe, nie produkują takiej liczby odpadów jak dorośli, a mimo to płacą tę samą stawkę. Chcemy to zmienić – mówi Arkadiusz Wiśniewski, wiceprezydent Opola, cytowany przez opolską „Gazetę Wyborczą”.

Preferencyjnie nie tylko dzieci, ale i starsi

Pierwotne założenia zniżkami miały objąć jedynie rodziny wielodzietnie. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę odpadową Rady Gminy Łambinowice. Jej radni modyfikując przepisy umieścili wpis, który regulował, że „opłaty nie nalicza się na trzecie i kolejne dziecko niepełnoletnie oraz uczące się i niepracujące w wieku do 25 lat”. Dlatego na bazie doświadczeń RIO opolscy radni postanowili zwolnić z opłat także rodziny wielopokoleniowe.
Zmiany dotyczyć będą nie tylko rodzin, ale także studentów wynajmujących wspólnie mieszkanie. Warunkiem jest jedynie poinformowanie przez właściciela o liczbie osób zamieszkujących lokal. To jednak może być trudne do oszacowania, bo na 120 tys. mieszkańców Opola, deklarację śmieciową złożyło 90 tys. osób.
Wg danych ratusza z nowych ulg skorzystałby niewielki procent wszystkich mieszkańców. Ulgi radni mają dyskutować w listopadzie. – „To bardzo odważna i bogata oferta. Jeśli z wyliczeń urzędników wynika, że nas stać na taką decyzję, to pozostaje tylko przyklasnąć” – komentuje Zbigniew Kubalańca, lider klubu radnych PO odpytywany przez „Wyborczą”.
Ulgi miałyby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.
Na podstawie: Opole.gazeta.pl