Bezpieczna energia z odpadów

W poznańskim przetargu na wywóz śmieci nie zaniżano cen

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zarzut o stosowanie dumpingowych cen w stolicy Wielkopolski w przetargu na wywóz śmieci. Uwzględniła natomiast mniej istotną sporną kwestię.

Głównym zarzutem, który konkurencja zarzucała hiszpańskiemu konsorcjum FB Serwis, które ma zabierać odpady z dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Piątkowo, Rataje, Stare Miasto, Wilda, Dębiec był brak wymaganej odpowiedniej bazy magazynowo-transportowej. Jeśli zarzuty wobec organizacji zostałyby oddalone, obsługiwałaby 70 proc. obszaru. KIO ten zarzut uznała za zasadny.
Teraz FB Serwis ma złożyć wyjaśnienia. Ponownie zostanie też oceniona oferta złożona przez tę firmę. Instytucje, które się odwoływały przegrały w istotniejszej sprawie. Zdaniem protestujących Hiszpanie oferowali rażąco niską cenę. Rozpatrujący sprawę sędzia stwierdził, że wykonawca faktycznie nisko kalkulował cenę, ale nie było podstaw do stwierdzeń na temat jej rażąco niskiego pułapu. W opinii KIO, może ona gwarantować wykonanie zlecenia, choć nie musi gwarantować zysku przedsiębiorstwa.
Od wyników poznańskiego przetargu odwoływały się dwa konsorcja: Remondisu oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO- Marek Friebe, EKO-TOM Turguła i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Hemar. Poznański Zakład Odpadami Aglomeracji Poznańskiej przeznaczył blisko 92 mln zł.
Na podstawie: Pb.pl