Bezpieczna energia z odpadów

Czy warto jeszcze budować spalarnie odpadów?

W Polsce jak i na całym świecie ciągle powstają odpady, których nie da poddać się dalszemu recyklingowi. Najlepszym rozwiązaniem dla tego typu śmieci jest przeróbka cieplna z odzyskaniem energii.

Niedługo w krajach Unii Europejskiej wchodzą przepisy ograniczające ilość składowisk odpadów do 10%. Najlepszym wyjściem na pozbycie się nadmiaru odpadów jest ich obróbka cieplna z odzyskiem energii.

W Polsce spalarnie odpadów budowane są na miarę potrzeb. W Warszawie powstaje spalarnia na 300 tys. ton, ale jest to kropla w morzu potrzeb patrząc przez pryzmat całego kraju. Dzisiaj spalaniu poddać można tylko 30% strumienia. Jednak zakładając, że strumień odpadów w naszym kraju wynosi 10 mln ton, to 30 procent z tego daje 3 mln ton. Spalarnie, które funkcjonują w Polsce nie są w stanie osiągnąć nawet miliona, więc pozostają jeszcze 2 mln do zagospodarowania.

Dlatego właśnie w Polsce ciągle powinny powstawać nowe spalarnie odpadów. Przy ograniczeniach dla składowania, nie ma innej możliwości (dla odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi) pozbycia się odpadu niż spalanie. Mimo wszystko lepszy jest odzysk energii niż bezproduktywne składowanie.

Tekst powstał na podstawie wywiadu z Krzysztofem Bałandą prezesem MPO w Warszawie, przedstawiciel Municipal Waste Europe: www.portalsamorzadowy.pl