Bezpieczna energia z odpadów

Jak wygląda recykling w Polsce?

Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia pod względem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych – pisze „Puls Biznesu”.

W Polsce w 2014 roku powstało około 1,54 mln ton odpadów tworzyw sztucznych, z czego około jedną czwartą poddano recyklingowi. Około 19 proc. przeznaczono do odzysku energii, a pozostałe 56 proc. trafiło na składowiska.

Według szacunków PlasticsEurope Polska, recyklerzy odzyskują około 390 tys. ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie. Najwięcej stanowią odpady opakowaniowe, a ich odzysk wynosi prawie 68 proc.

Znacznie mniej, bo po 18 proc., odzyskuje się odpadów z budownictwa oraz z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odzyskuje się około 17 proc. W porównaniu z rokiem 2012, odzysk odpadów porolniczych się nie zmienił i w 2014 roku wyniósł 25 proc.
Źródło: www.money.pl