Bezpieczna energia z odpadów

Wyrzucą śmieci do podziemi?

W Toruniu szykuje się śmieciowa rewolucja. Wkrótce mieszkańcy toruńskiej starówki śmieci będą mogli wyrzucać do podziemnych pojemników.Toruńscy samorządowcy planują sprawić, że szpecące podwórka toruńskich kamienic kontenery na starówce wkrótce znikną. W ten sposób miasto chce się upodobnić do zachodnich sąsiadów. To jeden z zapisów na toruńskiej liście priorytetów na lata 2014-2020. Górują na niej postulaty dotyczące zabytków, jednak z tym wyjątkiem. Magistrat chce zbudować kilka podziemnych kontenerów, tam gdzie to tylko możliwe, oczyszczając tym samym ze śmieci podwórka.
Plan zakłada, że na podwórkach pojawią się konstrukcję przypominające tradycyjne kosze na śmieci. Przez nie mieszkańcy pozbędą się odpadów, te trafią do specjalnych zbiorników. Tą drogą śmieci mają się pozbywać śmieciarki. Cytowana przez serwis Nowosci.com.pl Mirosłąwa Romaniszyn, miejski konserwator zabytków w Toruniu: – „Podobne pojemniki są już między innymi w Gdańsku, a także w wielu miastach Europy Zachodniej”.
Projekt ma obejmować kilka pilotażowych lokalizacji. Z przyczyn technicznych miałyby się w pierwszej kolejności pojawić na Nowym Mieście. Inwestycja miałaby pochłonąć prawie trzy miliony zł.
Na podstawie: Nowosci.com.pl