Bezpieczna energia z odpadów

Wysypisko do rekultywacji. Kolejne w gminie Śliwice

W latach 2014-2015 w gminie Śliwice przeprowadzona zostanie rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce. Stare wysypisko zostanie przeznaczone na cele przyrodnicze.

W projekcie zaplanowano zarówno rekultywację techniczną, jak i biologiczną. Oprócz tego przeprowadzone zostanie odgazowanie składowiska, a także budowa wiaty z ławkami i tablicami informacyjnymi. W ramach rekultywacji technicznej ukształtowana ma zostać pryzma złożona z odpadów. Na nią zostanie położona warstwa wyrównująca, która będzie przygotowana do nasadzania drzew i krzewów.
Z kolei pierwszym etapem powiązanym z rekultywacją biologiczną będzie obsiew mieszanką traw. Uzupełnieniem zabudowy biologicznej przy rekultywacji składowiska w kierunku leśnym będzie nasadzenie drzew i krzewów. W tym miejscu powstaną wiaty z ławkami i tablice do celów informacyjno-edukacyjnych.

Koszt działań – ponad pół miliona zł

Inwestycja, jaką gmina Śliwice przeprowadzi, to wynik partnerstwa w projekcie „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Koszt zmiany wysypiska, które zostanie zrealizowane w Rosochatce to 560 tys. zł. Dofinansowanie z programu wynosi 95 proc. wartości, a więc 532 tys. zł.
Na podstawie: Tucholanin.pl