Bezpieczna energia z odpadów

Zaczynamy rozruch spalarni odpadów w Szczecinie

Jak informuje szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, wielomiesięczne prace projektowe, budowlane i montażowe się opłaciły – spalarnia odpadów zaczyna powoli „ożywać”.

Na placu budowy znalazła się już firma Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia, która ma przeprowadzić rozruch zakładu termicznego przekształcania odpadów. W ostatnich dniach trwały prace przedrozruchowe, ale lada dzień ma rozpocząć się tak zwany rozruch właściwy.

Pierwsza faza rozruchu opiera się na suszeniu obmurza kotłów. W spalarni znajdują się dwa kotły EcoGeneratora obmurowane od wewnątrz ogniotrwałą wykładziną – izolacja zapobiegająca stratom ciepła. Cała procedura polega na wysuszeniu obmurza. Aby zakończyła się ona sukcesem niezbędne jest użycie palników, które przez 50 godzin będą podgrzewać powietrze w kotłach do 450 0C. Drugi etap suszenia opera się na podgrzaniu powietrza wewnątrz obmurza do 1000 0C. Podczas tych zabiegów bardzo ważnym elementem jest czas, ponieważ jeśli procedura osuszania zostanie przedłużona, może to skutkować pęknięciem.

Następnie specjaliści będą zajmowali się usuwaniem zabrudzeń z części ciśnieniowej kotła, które powstały podczas montażu. Taki proces nazywany jest dmuchaniem kotłów i rurociągów pary świeżej.

Celem oczyszczania jest uzyskanie parametrów pary wymaganych przez producenta. Powietrze w postaci pary, które podawane jest do turbiny musi być przegrzane, czyli pozbawione wilgoci oraz czyste. Do łopatek znajdujących się w turbinie nie może dostać się wilgoć i pomontażowe drobinki, które mogą je uszkodzić.

Rozruch całej instalacji powinien zakończyć się w listopadzie.