Bezpieczna energia z odpadów

Jest pozwolenie na budowę spalarni w Bydgoszczy

Odwołania do wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie decyzji prezydenta Bydgoszczy o pozwoleniu budowlanym dla spalarni odpadów zostały oddalone z przyczyn proceduralnych.

Jak pisze Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, odwołania zostały złożone przez dwa stowarzyszenia ekologiczne – Bydgoskie Forum Ekologiczne i Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych „Silesia” – oraz koło łowieckie nr 3 „Leśnik”, administrujące terenem, przy którym ma powstać spalarnia. Zarzuty dotyczyły wielu odstępstw projektu od decyzji środowiskowej z roku 2009, m. in. zmiany metody czyszczenia spalin czy podwyższenia progu kaloryczności odpadów.

Spalarnia w 2015

Odwołania zostały odrzucone z przyczyn proceduralnych, ponieważ żaden z podmiotów wysuwających zarzuty nie został uznany formalnie stroną postępowania. Zainteresowani komentują to z niezadowoleniem, podkreślając, że przez szereg lat składali odwołania i od tej decyzji, bezskutecznie wnosząc o bycie stroną w postępowaniu.

Inwestor miał obowiązek wstrzymania się z pracami budowlanymi do czasu decyzji wojewody. Na chwilę obecną decyzja jest ostateczna, co umożliwia start budowy jeszcze w tym miesiącu. Koniec realizacji inwestycji przewidziany jest na rok 2015. Stowarzyszenia planują skorzystać z prawa do odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz obserwować reakcję Komisji Europejskiej w związku z rzekomo niemerytorycznym rozpatrywaniem sprawy.

oprac. AH

Na podstawie Gazeta Wyborcza Bydgoszcz (www.bydgoszcz.gazeta.pl)