Bezpieczna energia z odpadów

Koreańskie POSCO nie zbuduje spalarni w Olsztynie. MPEC unieważnił postępowanie

W piątek 1 września Marianna Hołubowska zadała pytanie „Czy MPEC unieważni postępowanie w sprawie budowy spalarni odpadów w Olsztynie?” a w poniedziałek 4.09. MPEC odpowiedział na swojej stronie komunikatem, iż „w związku z tym, że oferta koreańskiej firmy POSCO przewyższa znacząco kwotę, jaką MPEC przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia, spółka zdecydowała o unieważnieniu postępowania„. Koreańczycy koszt zaprojektowania, budowy i operowania nową instalacją przez 25 lat wycenili na ponad 1,6 miliardów złotych. MPEC zamierzał przeznaczyć na ten cel o połowę mniej, czyli ok. 800 milionów złotych.

Pomimo takiego rozstrzygnięcia postępowania, potrzeba budowy nowego źródła ciepła dla Olsztyna jest faktem, dlatego proces będzie kontynuowany”. MPEC nadal podtrzymuje, iż zbuduje spalarnię odpadów, którą nazywa elektrociepłownią. Twierdzi w komunikacie, iż ZGOK będzie produkował dużo więcej paliwa alternatywnego ze śmieci niż pierwotnie zakładano a zakładano 100 tys. ton rocznie.

MPEC nadal liczy na uzyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt został zgłoszony przez Ministerstwo Rozwoju do wsparcia w ramach Inicjatywy JASPERS. Wnioskowana kwota dofinansowania to 180 mln zł.
Dalej w komunikacie czytamy, że „MPEC zamierza kontynuować realizację projektu poprzez uruchomienie nowego postępowania. Zgodnie z procedurami i obowiązującym prawem, przeprowadzony zostanie dialog techniczny, który pozwoli na zidentyfikowanie szerokiego grona podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym, poznanie ich oczekiwań i możliwości zaangażowania w projekt. W ramach spotkań dialogu technicznego mamy nadzieję na kontakt z podmiotami branżowymi wyspecjalizowanymi w prowadzeniu działalności energetycznej oraz odpadowej, a także z funduszami inwestycyjnymi. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony we wrześniu, a do końca października 2017 r. planowane jest ogłoszenie nowego postępowania. Projekt, ujęty jest w dokumentach strategicznych miasta i województwa, uzyskał niezbędne pozwolenia i decyzje, stąd spodziewamy się, że w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu zgłosi się liczne grono podmiotów.
Zakończenie postępowania powinno nastąpić w trzecim kwartale 2018 r.
Zarząd MPEC Sp. z o.o.”

Prezes MPECu Konrad Nowak przyznał „Gazecie Wyborczej, iż mieli nadzieję, że zgłosi się więcej zainteresowanych projektem podmiotów. Sądzę, że negatywny wpływ na to postępowanie miała zła atmosfera polityczna roztaczana wokół tego projektu – poskarżył się Konrad Nowak, prezes MPEC.
Przypomnijmy, że plany MPEC-u są krytykowane przez polityków Prawa i Solidarności, na czele z przewodniczącym zarządu okręgowego PiS w Olsztynie Jerzym Szmitem, który zaproponował, żeby ciepłownia została przejęta przez Polską Grupę Energetyczną. Prezydent Piotr Grzymowicz twierdzi, że to niechęć Szmita do tej inwestycji zablokowała decyzję o skredytowaniu jej przez Polski Fundusz Rozwoju podległy pod ministerstwo rozwoju. Władze Olsztyna wskazują, że oznaczałoby to utratę kontroli nad miejską spółką. To samo zarzucają prezydentowi Olsztyna społecznicy i politycy PiS z Olsztyna, iż chce poprzez formułę Partnerstwa Prywatno-Publicznego wyprowadzić spółkę komunalną MPEC spod kontroli samorządu.