Bezpieczna energia z odpadów

Rewolucja śmieciowa: Polacy będą recyklingować śmieci?

Jeśli wierzyć badaniom CBOS, aż 78 proc. Polaków uważa, że ustawa śmieciowa spowoduje pozytywny wzrost poziomu recyklingu w Polsce. Wbrew nieprzychylnym komentarzom i opiniom wielu samorządowców badania CBOS jasno pokazują, że rozwiązania, które wprowadzają zapisy ustawy śmieciowej są aprobowane przez większość badanych. Uważają, że dzięki nim poprawie ulegnie gospodarka odpadami w Polsce.

Z badania wynika, iż 53 proc. ankietowanych uważa, że po 1 lipca, czyli po wprowadzeniu nowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami w gminach, mniej śmieci trafi na dzikie wysypiska, np. do lasów. 37 proc. respondentów było przeciwnego zdania.

Być może patrząc na nasze wysypiska i niestety dzikie składowiska w lasach trudno w to uwierzyć, ale aż 69 proc. badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku segregowało śmieci. W 2000 roku było to niespełna 38 proc. Polaków.

Ustawa śmieciowa podoba się

Co ciekawe ustawę śmieciową źle ocenia zaledwie 16 proc. respondentów, a tylko 7 proc. bardzo źle. Wynik zaskakuje w kontekście podwyżek cen za wywóz śmieci oraz różnych kłopotów związanych z wdrożeniem ustawy w życie. Zwłaszcza, że aż 69 proc. ankietowanych odpowiedziało, że po 1 lipca ich rachunki za śmieci pójdą w górę.

Zgodnie z ustawą śmieciową od 1 lipca gminy mają obowiązek przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. To samo dotyczy obowiązków wiążących się z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy są także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

A jak to naprawdę będzie z poprawą recyklingu będziemy musieli poczekać. Wszystko okaże się za kilka kilkanaście miesięcy.