Bezpieczna energia z odpadów

Sieci i węzły cieplne – projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo

W imieniu Organizatora – firmy CBE Polska – zachęcamy do udziału w branżowych warsztatach pt. „Sieci i węzły cieplne – projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo„, które odbędą się 12 grudnia 2017 w Warszawie.

Zgodnie z aktualnymi trendami inwestycje w insfrastrukturę ciepłowniczą mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz tzw. smogu, a właściwie substancji niebezpiecznych takich jak pyły ze spalania paliw, dwutlenek siarki i tlenki azotu.

Wspomniane cele mogą być realizowane m.in. poprzez redukcję strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła (zmniejszenie łącznej długości sieci, zamiana sieci kanałowej na preizolowaną) oraz strat ciepła w węzłach (zwiększenie sprawności węzła). Istotne korzyści można osiągnąć dzięki likwidacji grupowych węzłów i zastępowania ich węzłami indywidualnymi oraz wdrażania automatyki do sterowania popytem.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

  • ciepłowni i elektrociepłowni
  • podmiotów zarządzających sieciami ciepłowniczymi
  • podmiotów planujących inwestycje związane z dystrybucją ciepła
  • producentów i sprzedawców rur preizolowanych
  • projektantów i wykonawców węzłów cieplnych
  • firm inżynieryjnych
  • jednostek badawczych
  • audytorów i jednostek certyfikujących

Od 2011 roku w organizowanych przez CBE Polska wydarzeniach dotyczących efektywności energetycznej, strat w systemach ciepłowniczych i elektroenergetycznych, taryf oraz inwestycji w sektorze ciepłowniczym wzięło udział już ponad 2000 ekspertów.

Szczegółowy program wydarzenia oraz dodatkowe informacje o wykładowcach znaleźć można dzwoniąc pod nr (+48) 22 82 77 123 oraz na stronie internetowej:

http://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne.html