Bezpieczna energia z odpadów

ŚMIECI 2013. Harmonogram USTAWY ŚMIECIOWEJ

Śmieci 2013 to potoczny termin dla daty realizacji tzw ustawy śmieciowej, czyli przepisów ustawy o zachowaniu czystości w gminie. Sprawdziliśmy i spisaliśmy harmonogram realizacji i wymogów nakładanych przez ustawę śmieciową na samorządy.1 stycznia 2012 roku. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Prawodawca w ustawie przewidział okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań.

1 stycznia 2012 roku. Działalność rozpoczyna rejestr działalności regulowanej. Gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

31 kwietnia 2012 roku. Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zostają zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.

1 lipca 2012 roku. Sejmiki wojewódzkie uchwalają aktualizację wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uchwały w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w których określone zostają regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=6jGqvaE7Dls” title=”Ustawa%20śmieciowa.%20Co%20zminią%20nowe%20przepisy?” width=”600″ height=”480″]

1 stycznia 2013 roku. Zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenach gmin. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

1 stycznia 2013 roku. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

31 marca 2013 roku. Upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.

1 lipca 2013 roku. Przepisy nowej ustawy zaczynają funkcjonować. Uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.