Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia przy szpitalu w Bydgoszczy do rozbudowy

Centrum Onkologii w Bydgoszczy chce rozbudować przyszpitalną spalarnię odpadów. Szpital ma pomysł na utworzenie bezpiecznego systemu gospodarowania odpadami medycznymi dla całego regionu. To cenna inicjatywa, bo problem odpadów medycznych narasta.O pomyśle informuje TVP Bydgoszcz. Inicjatywa rozbudowy przyszpitalnej spalarni i stworzenie na jej bazie regionalnego systemu gospodarowania odpadami medycznymi powstała podczas zorganizowanej przez Centrum Onkologii konferencji na ten temat. Konferencji tym ważniejszej, że w prasie w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się doniesienia na temat nielegalnych wysypisk odpadów produkowanych przez służbę zdrowia.

– Mamy projekt stworzenia wojewódzkiego systemu gospodarowania odpadami medycznymi. Ten projekt jest już ujęty w ramy strategii województwa – tłumaczył stacji dr inż. Piotr Muzyczuk z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na przeszkodzie do rozwoju spalarni odpadów medycznych jak zwykle stoją pieniądze.

>>Odpady medyczne na nielegalnym składowisku

Kierownictwo szpitala wyliczyło, że na rozbudowę istniejącej instalacji potrzeba około 20 mln złotych. Obecnie działająca szpitalna spalarnia już dawno przestała wystarczać dla zaspokojenia potrzeb własnych szpitala. Potrzeba wybudować drugą instalację, która uzupełni i wesprze pracę tej istniejącej.

Spalarnia odpadów medycznych Bydgoszcz dla regionu

Ale szpital chciałby odpowiedzieć na potrzeby regionalnych ośrodków zdrowia. Dzięki temu zakład mógłby przerobić odpady medyczne z innych przychodni i szpitali. Z pewnością rozwiązanie pomogłoby obniżyć koszty placówek zdrowia w regionie i zapobiegłoby wspomnianym praktykom nielegalnych składowisk.

Centrum Onkologii zaprosiło na spotkanie dyrektorów placówek zdrowia z całego regionu. Organizatorzy przekonywali zebranych, że projektowane rozwiązanie leży w interesie wszystkich zaproszonych. Pozostaje tylko pytanie czy dla spalarnia odpadów medycznych Bydgoszcz uda się znaleźć pieniądze na sfinansowanie nowej spalarni?

>>Dlaczego warto zainwestować w spalarnię odpadów medycznych?