Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia w Białymstoku. Urzędnicy analizują dokumenty

Spalarnia w Białymstoku projektu konsorcjum z udziałem Budimeksu czeka na zakończenie analiz w Ratuszu. Urzędnicy sprawdzają koncepcję technologiczną spalarni dokumentacją przetargu.  

Jak donosi Kurier Poranny wykonawca spalarni odpadów w Białymstoku, konsorcjum Budimeks, zobowiązało się dostarczyć koncepcję technologiczną obiektu. Ta trafiła na biurko białostockich urzędników już kilka tygodni temu. Miasto analizuje teraz zgodność dokumentacji spalarni ze szczegółowymi kryteriami przetargowymi. Potem przyjdzie czas na dodatkowe zapytania.

Koncepcja technologiczna spalarni odpadów dotyczy rozwiązań technicznych związanych ze spalaniem odpadów jak również parametrów i wyglądu samego budynku. Ostatnie szlify dokument zyska z końcem listopada. Potem wykonawca będzie musiał wystąpić z pozwoleniem na budowę. Czas ma do kwietnia 2013 roku.

Spalarnia w Białymstoku. Największa inwestycja w regionie

Białostocka spalarnia będzie kosztowała blisko 410 milionów złotych. Przetarg na realizację inwestycji wygrało w czerwcu tego roku konsorcjum Budimeks. Za inwestycję ze strony miasta odpowiada spółka komunalna Lech. Spalarnia odpadów w Białymstoku ma powstać do końca 2015 roku.

Jest to jeden z największych tego typu projektów realizowanych w kraju. Zakład będzie utylizował 120 tys. ton śmieci rocznie. Ze śmieci wytwarzana będzie również energia elektryczna w ilości ponad 15 MWh rocznie oraz cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.

Projekt zanim doszedł do skutku spotkał się z licznymi protestami organizacji ekologicznych. Jednak w sierpniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargi dwóch organizacji ekologicznych. Żądały one uchylenia postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy decyzję środowiskową dotyczącą budowy spalarni śmieci w Białymstoku.

>>Spalarnia w parku rozrywki, czyli siła plotki