Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia w Bydgoszczy: Pierwsza łopata wbita

Ruszyły roboty przy budowie spalarni w Bydgoszczy. W ziemię symbolicznie wbito pierwszą łopatę.

Budowę spalarni w Bydgoszczy realizuje włoskie konsorcjum. – Instalacja będzie dla Bydgoszczy źródłem użytecznej energii. W procesie przekształcania, z wytwarzanych przez mieszkańców śmieci, wyprodukowanych zostanie rocznie ok. 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła. To zapotrzebowanie mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla – powiedzieli przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

Spalarnia w Bydgoszczy będzie służyła nie tylko utylizacji odpadów z aglomeracji i okolic, ale również produkcji prądu i energii cieplnej.

Dla Bydgoszczy dla okolic

– Spalarnia to również pozytywny bodziec dla rynku pracy. Zatrudnienie na etapie budowy znajdzie ponad 250 osób. Docelowo w zakładzie powstanie około 60 miejsc pracy. W ramach projektu powstanie również kompostowania na odpady zielone w Bydgoszczy oraz stacja przeładunkowa w Toruniu – zaznaczył inwestor.

Spalarnia w Bydgoszczy w Bydgoszczy ma powstać w ciągu trzech lat i docelowo przetwarzać 180 tys. ton śmieci i odpadów rocznie.