Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia w Olsztynie: II runda dialogu zakończona

Działania związane ze spalarnią w Olsztynie poruszają się naprzód. Właśnie zakończyła się druga runda dialogu konkurencyjnego w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Całość spotkania odbyła się w kontekście „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”. Obecni byli przedstawiciele pięciu podmiotów: (POSCO Enginering & Construction Co. Ltd (Korea), Abeinsa Ingenieria y Construction Industrial S.A. (Hiszpania), Konsorcjum: NDI S.A., NDI Hotel Management Sp. z o.o., Besix Group S.A. (Polska, Belgia), Strabag Sp. z o.o. (Polska), Konsorcjum: Dalkia Term S.A., Dalkia Poznań S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.).

O czym dyskutowano? Tematami przewodnimi były dotyczące podziału zadań i ryzyk pomiędzy stroną prywatną i publiczną, sposobu finansowania przedsięwzięcia, a także zakresu modernizacji Ciepłowni Kortowo. Mówiono również o modelu biznesowym oraz sposobie funkcjonowania spółki partnerstwa prywatno – publicznego. Wybór partnera ma nastąpić w połowie 2014 roku.

Spalarnia w Olsztynie dobra inwestycja

W nawiązaniu do informacji na temat postępów na drodze do realizacji inwestycji spalarni odpadów przekazanych przez MPEC Olsztyn dowiadujemy się również, że „8 października, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się debata poświęcona Programowi „Polskie Inwestycje Rozwojowe”. Wzięli w niej udział szefowie strategicznych polskich firm  – między innymi PGNiG i Lotos, przedstawiciele ministerstwa skarbu oraz prezes Spółki MPEC – Konrad Nowak. „ W opinii prezesa K. Nowaka, inwestycja powinna być dla PIR interesująca ze względu na możliwość wykorzystania w elektrociepłowni paliwa alternatywnego wytwarzanego z odpadów komunalnych.

Szef MPEC twierdzi, że zaangażowanie jako kapitałowego inwestora mniejszościowego PIR, w projekt sprawi, że będzie on dużo bardziej atrakcyjny.