Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia w Poznaniu: Protest Articulusa oddalony

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła protest firmy Articulus ws przetargu na budowę spalarni śmieci w Poznaniu. Przetarg wygrała firma SITA Zielona Energia. Przetarg na budowę spalarni w Poznaniu, który wygrała firma SITA Zielona Energia, oprotestował amerykański Articulus (drugie miejsce w przetargowej punktacji). Amerykanie chcieli, aby KIO nakazała odtajnienie danych finansowych firm, które złożyły swoje oferty w przetargu. Izba nie zgodziła się z uzasadnieniem prawników Articulusa.

Z drugiego zarzutu – rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez konkurencję – firma wycofała się sama.  Dzięki temu umowa z wykonawcą wartej blisko 725 mln zł brutto inwestycji wkrótce może zostać podpisana. Dzięki orzeczeniu również nie opóźni się harmonogram prac dla tej niezwykle ważnej dla Poznanie inwestycji.

Spalarnia w Poznaniu jedną z największych

Articulus był jednym z trzech podmiotów, który wszedł do finałowej rozgrywki przetargu na spalarnię w Poznaniu. Firma jednak zaproponowała ofertę (856,68 mln) o ponad 100 mln droższą niż SITA. Ale przy wyborze oferty brano pod uwagę następujące podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy zamawiającym i partnerem prywatnym. Ostatecznie SITA uzyskała 89,31 pkt., a tylko Articulus 67,7 pkt.

Zakład w Poznaniu wpisuje się w mapę polskich spalarni jako jeden z największych tego typu zakładów. Spalarnia ma przetwarzać rocznie 210 tys. ton odpadów i obsługiwać około 740 tys. mieszkańców z Poznania i okolic. Zakład również będzie produkował energię z odpadów prąd oraz ciepło.