Bezpieczna energia z odpadów

Straż sprawdza czym palimy…

Funkcjonariusze już sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach. Na celowniku są m.in. mieszkańcy Rembertowa, Wesołej, Białołęki.

W pierwszej kolejności skontrolowane zostaną rejony miasta, w których w ubiegłych latach najczęściej stwierdzano spalanie odpadów, lub z których wpływały zgłoszenia o możliwości zatruwania powietrza palonym plastikiem, gumą, starymi meblami czy zużytym olejem silnikowym.

Kontrolowane będą posesje w rejonie Rembertowa (w obrębie m.in. ulic: al. Chruściela, Gawędziarzy, Bellony, al. Komandosów), Zacisza (w obrębie m.in. ulic: Chałupniczej, Pszczyńskiej, Radzymińskiej, Młodzieńczej, Tużyckiej, Wolbromskiej), Wawra (w obrębie m.in. ulic: Krupniczej, Mniszka, Fuksji, Orłowskiego, Szreniawskiej), Wesołej (w obrębie m.in. ulic: Mickiewicza, Słowackiego), Ursusa (w obrębie m.in. ulic: Jagiełły, Wojciechowskiego), Białołęki (w obrębie m.in. ulic: Leszczynowej, Portowej, Laurowej, Żerańskiej, Anecińskiej).

– Typując miejsca, które w pierwszej kolejności w tym sezonie grzewczym objęliśmy działaniami, uwzględniliśmy dane dotyczące wcześniej ujawnionych przypadków spalania odpadów, zgłoszenia od mieszkańców i charakterystykę danego obszaru. Do wskazania terenu, który powinien zostać objęty szczegółowymi kontrolami, wykorzystujemy również specjalistyczne pojazdy. Mobilne laboratoria wykonały w tym roku ponad 670 krótkotrwałych pomiarów stanu powietrza PM 10 i PM 2,5 – mówi Krzysztof Kosiński Naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W tym roku strażnicy przeprowadzili niemal 7 tys. kontroli związanych z podejrzeniem spalania odpadów. W trakcie średnio co 12 kontroli funkcjonariusze stwierdzali nieprawidłowości, które kończyły się wyciągnięciem konsekwencji prawnych.

Strażnik miejski realizujący ustawowe funkcje kontrolne ma prawo do wstępu z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektów lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren. Strażnicy mogą m.in. żądać okazania dokumentów i udostępniania niezbędnych danych mających związek z kontrolą, pisemnych lub ustnych informacji, mogą też zabezpieczyć próbki popiołu z paleniska.

Źródło: www.zw.com.pl