Bezpieczna energia z odpadów

USTAWA ŚMIECIOWA 2013 DO POPRAWKI

Już na samym starcie ustawa śmieciowa ma zostać poprawiona. Sejm będzie chciał ustawę o zachowaniu czystości w gminach znowelizować na początku stycznia 2013 roku. Jak pisze Rzeczpospolita z inicjatywą zmian w ustawie śmieciowej 2013 wystąpił Senat i już przesłał swoje poprawki do Sejmu. Senatorowie chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które często borykają się wprowadzeniem przepisów ustawy śmieciowej.

Dzięki inicjatywie Senatu zmianie ma ulec sposób naliczania opłaty śmieciowej. Jak podaje gazeta, jeśli Sejm zgodzi się na poprawki, to gminy będą mogły korzystać na swoim terenie z mieszanej metody obliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Chcą też, by gminy mogły jeszcze do końca stycznia przyszłego roku ustalać stawki za wywóz śmieci, a nie tylko do końca grudnia 2012 roku. Posłowie zapewniają, że głosowanie nad poprawkami przeprowadzone zostanie na pierwszym posiedzeniu Sejmu w po Nowym Roku.

Ustawa śmieciowa 2013

Nie przeszły za to propozycje polityków SLD, którzy chcieli, aby ustawa nie narzucała obowiązku prowadzenia przetargów na odbiór odpadów. Za tym pomysłem lobbują zwłaszcza samorządy, które posiadają własne spółki komunalne. Te samorządy boją się, że spółki przegrają konkurencje ze śmieciowymi molochami.

Pomysł chwalą samorządowcy, którzy boją się, że nowe przepisy spowodują w wielu gminach drastyczne podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Ustawa śmieciowa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku. Przepisy nakładają na samorządy obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firmy, która od 1 lipca 2013 roku będzie się zajmowała odbieraniem i utylizacją śmieci.

>>Śmieci 2013 i opłata śmieciowa. Ile będą kosztować odpady w 2013 roku?