Bezpieczna energia z odpadów

Ustawa śmieciowa. Kiedy firma może odbierać śmieci?

Zgodnie z ustawą śmieciową firmy, które będą chciały odbierać śmieci i odpady komunalne od mieszkańców będą musiały spełnić szereg ważnych warunków. Tylko, że łatwo nie będzie.Ustawa śmieciowa 2013 rozpoczęła batalię firm śmieciowych o kontrakty na ich wywóz. Ale odbiór śmieci od mieszkańców obwarowany jest wieloma regułami i warunkami. Do lipca nie pozostało już tak wile czasu. Dlatego firmy, które myślą poważnie o konkurencji na tym rynku powinny się szczegółowo zapoznać z nowymi regulacjami.

Gdzie znaleźć te przepisy? Odbiór odpadów komunalnych regulują zapisy zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ustawa śmieciowa przeciwko małym firmom?

Wśród najważniejszych zapisów możemy wymienić choćby zapis o konieczności posiadania przez firmę wywozową bazy magazynowo-transportowej na terenie gminy, z której będą odbierane odpady. To może okazać się kolejny cios w małe podmioty, które mogą nie mieć zasobów i czasu na zbudowanie takiej infrastruktury. Kolejne utrudnienie to fakt, że firma musi posiadać tytuł własności terenu pod bazę.

Dla małych przedsiębiorców kolejnym problem może okazać się restrykcyjny wymóg posiadania dwóch par samochodów. Akurat ten wymóg wpisuje się w politykę promowania recyklingu odpadów. Bo jedno auto będzie służyło do zbierania odpadów segregowanych, a drugie do wywozu pozostałych śmieci komunalnych.

>>Znasz harmonogram ustawy śmieciowej?