Bezpieczna energia z odpadów

W grudniu 2015 roku ruszy szczecińska spalarnia?

Budowa spalarni odpadów w Szczecinie może ruszyć nawet w najbliższych tygodniach. Inwestor czeka na uprawomocnienie pozwolenia na budowę.Wg informacji podawanych przez inwestora, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, od kilku dni na Ostrowie Grabowskim wykonawca inwestycji, firma Mostostal prowadzi prace przygotowawcze pod budowę tzw. EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Projekt budowlany to dzieło Polteron Firma Inżynieryjna. Mostostal Warszawa zlecił też firmę do wykonania kompletnego projektu technologicznego dla budowy tego zakładu.
W czerwcu br. weszła w życiu umowa, w ramach której Rafako ma dostarczyć Mostostalowi kocioł na potrzeby budowy spalarni odpadów w Szczecinie. Kontrakt podpisany ze spółką obliguje ją do zaprojektowania, dostawy, a także montażu części technologicznej dla dwóch linii spalarni, składającej się z rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin. Zlecenie warte jest 279,66 mln zł brutto.

Spalarnia może ruszyć w grudniu

Ukończenie robót ma nastąpić na początku lipca 2015 roku, koniec ruchu próbnego i testowego zaplanowano na grudzień tego samego roku. Umowę na budowę szczecińskiej spalarni Mostostal podpisał w połowie lipca ub.r. Wartość całej inwestycji wyniesie 711 mln zł.
Pod koniec marca brakujące do budowy spalarni fundusze inwestor pozyskał dzięki dodatkowym środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto pozyskało łączną sumę dofinansowania w wysokości 535 mln zł. 255 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, ponad 280 mln zł to preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Docelowo spalarnia ma przerabiać rocznie ok. 150 tys. ton odpadów z miasta i okolicznych powiatów. Obszar ten zamieszkuje ok. 1,2 mln osób. Dzięki inwestycji produkowana będzie też energia cieplna i elektryczna.
Na podstawie: Wnp.pl